x
x

Telepalijativna skrb u doba pandemije COVID-19

  06.10.2021.

Telepalijativna skrb je usluga daljinskog pružanja palijativne skrbi bolesnicima putem telefona, videokonferencija, ili daljinskog praćenja pojedinih simptoma.

Telepalijativna skrb u doba pandemije COVID-19

Iako je potrebno pažljivo planiranje za postavljanje i implementaciju kompleksnog sustava za isporuku palijativne skrbi putem modernih tehnologija, bolesnici su u svijetu dobro prihvatili telepalijativnu skrb. Ovakva palijativna skrb na daljinu može se koristiti na velikoj i raznolikoj populaciji bolesnika, uključujući i one koji su vrlo osjetljivi na infekcije.

U radu je prikazan slučaj bolesnice od 75 godina kojoj je bila potrebna palijativna skrb u doba COVID-19 i koja se odlučila na drugi ciklus kemoterapije. Imala je  metastatski rak gušterače i pogoršanje bolova u leđima. Razmišljala je o započinjanju kemoterapije drugog reda i upućena je na program palijativne skrbi. Bolesnica živi sama, a susjed je vozi u dnevnu bolnicu na kemoterapije. Zbog smanjenja kliničkog osoblja povezanog s COVID-19, smanjene su i kliničke usluge palijativne skrbi. Sljedeći dostupan termin pregleda na klinici bio je zakazan za 14 dana.

Zabilježeno je da je učestalost infekcije SARS-CoV-2 veća u pacijenata s rakom nego u općoj populaciji te da su bolesnici s rakom u povećanom riziku od razvoja ozbiljnih i po život opasnih komplikacija uzrokovanih infekcijom COVID-19. Bolesnici s rakom i COVID-19 zahtijevaju agresivnu izolaciju i minimiziranje bolničke izloženosti tako da su onkolozi i osobe u palijativnoj skrbi suočene s jedinstvenim izazovima zbog trenutne pandemije COVID-19.

Telepalijativna skrb nudi rješenja i pomoć u potpornoj skrbi bolesnika s uznapredovalim rakom tijekom pandemije.

JMIR Cancer 2020;6(2):e20288 
doi:10.2196/20288