x
x

Fizikalna terapija u palijativnom timu

  27.10.2021.

Rehabilitacija, čak i u naprednim fazama bolesti, može pomoći u održavanju ili vraćanju funkcije, omogućiti pacijentima da zadrže mobilnost i neovisnost, a sve to može pridonijeti smanjenju opterećenja obitelji i njegovatelja, kao i boljoj kvaliteti života.

Fizikalna terapija u palijativnom timu

Gubitak funkcije i neovisnosti uobičajena je poteškoća u palijativnih bolesnika što ima značajan doprinos smanjenoj kvaliteti života. Rehabilitacija, čak i u naprednim fazama bolesti, može pomoći u održavanju ili vraćanju funkcije, omogućiti pacijentima da zadrže mobilnost i neovisnost, a sve to može pridonijeti smanjenju opterećenja obitelji i njegovatelja, kao i boljoj kvaliteti života. Postoje jasne indikacije i prednosti rehabilitacije u sklopu palijativne skrbi, kao i alati za procjenu pacijenata koji su prikladni za rehabilitacijske postupke. Najčešće se provodi fizikalna terapija, radna terapija i rehabilitacija govora i gutanja. Ovisno o procjeni stanja pacijenta može se primjenjivati specifični oblik rehabilitacijskog programa (rehabilitacija gerijatrijskih pacijenata, kardiovaskularna rehabilitacija, plućna rehabilitacija, rehabilitacija onkoloških pacijenata…). Fizikalna terapija i rehabilitacija pacijenata u palijativnoj skrbi zahtijevaju višedimenzionalni pristup kako bi se zadovoljile tjelesne, emocionalne, socijalne i duhovne potrebe pacijenata i njihovih obitelji. Svi članovi interdisciplinarnog tima trebali bi raditi na postizanju zajedničkih ciljeva koji ovise o sklonostima pacijenta i ciljevima njege.

doc. dr. sc. Anđela Grgić, dr. med., spec. fizikalne med. i rehab.
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Sveučilište Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku

Predavanje održano na Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije OSNOVE PALIJATIVNE SKRBI, Osijek, rujan/listopad 2021.