x
x

Projekt TEMPUS (Trans-European Mobility Scheme for University Studies)

  Diana Butković

  01.01.2009.

Projekt TEMPUS Europske unije "Palliative and pain medicine project" (PPMP) je projekt pod vodstvom Sveučilišta u Firenci i Lyonu, u trajanju dvije godine u kojem sudjeluje Klinika za dječje bolesti Zagreb.

Projekt TEMPUS (Trans-European Mobility Scheme for University Studies)

Projekt TEMPUS u Hrvatskoj

Glavni ciljevi projekta su poboljšanje postojećih te stvaranje novih uvjeta za razvoj palijativne medicine i liječenja boli u Hrvatskoj.

Nosilac projekta TEMPUS PPMP u Hrvatskoj je prof. dr. sc. Jasminka Stepan, pedijatar onkolog, voditelj Onkološkog odjela Klinike za dječje bolesti Zagreb. Glavni ciljevi projekta su poboljšanje postojećih te stvaranje novih uvjeta za razvoj palijativne medicine i liječenja boli u Hrvatskoj, unaprjeđenje dodiplomske i poslijediplomske edukacije iz palijativne medicine i liječenja boli, te stvaranje infrastrukture i poboljšanje legislative. Projekt traje dvije godine (2007. - 2009.), a očekuje se uspješna implementacija i nastavak poslije isteka projekta. Odvija se u tri dijela - teorijskom, praktičnom i putem e-learninga. Teorijski dio projekta odnosi se na održavanje pet tečajeva u trajanju od dva dana u Klinici za dječje bolesti Zagreb, koji su održani od veljače do lipnja 2008. godine. Tečajevi su namijenjeni specijalizantima i mladim specijalistima anesteziologije, interne medicine (onkologije), pedijatrije, neurologije, opće i obiteljske medicine s interesom za liječenje boli i palijativnu medicinu te znanjem engleskog jezika. Na tečaj se uključilo 45 slušača iz svih krajeva Hrvatske (Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Bjelovar, Koprivnica, Čakovec, Sisak, Karlovac, Zagreb) različitih specijalnosti: neurologa, anesteziologa, pedijatara, dječjih kirurga, onkologa, liječnika opće prakse i znanstvenih novaka. Predavanja su održali eksperti palijativne medicine i liječenja boli iz Italije i Francuske uz aktivno sudjelovanje predavača iz Hrvatske, na engleskom jeziku. Predavači su bili uglavnom anesteziolozi koji već dugo rade u palijativnoj skrbi.

Teme predavanja

Svi slušači su polagali ispit provjere znanja od 40 pitanja, pisali pismo motivacije i priložili životopis.

Teme predavanja bile su:

1. modul - Terapija boli

2. modul - Palijativna medicina

3. modul - Psihološki aspekti vezani za terapiju boli i palijativnu medicinu

Slušači tečajeva su na završetku ciklusa predavanja dobili certifikate sudjelovanja u projektu PPMP s potpisima fakulteta nosilaca projekta iz Firence i Lyona. Svi slušači su polagali ispit provjere znanja od 40 pitanja, pisali pismo motivacije i priložili životopis. Prema uspjehu postignutom na provjeri znanja, pismu motivacije i redovitosti prisustvovanja na predavanjima formirana je rang-lista 15 kandidata koji odlaze na mjesec dana praktične edukacije u Francusku i Italiju. Praktična edukacija traje od listopada 2008. do veljače 2009. godine. U Firenci kandidati borave dva tjedna, u Cremi u Lombardiji tjedan dana, te tjedan dana u Lyonu. Troškovi putovanja i boravka u potpunosti su pokriveni projektom Tempus Europske unije.

O kandidatima

Kandidati su pokazali najviše interesa za organizacijske aspekte palijativne skrbi te financiranje.

Kandidati su iz svih dijelova Hrvatske i različitih specijalizacija. U prvoj grupi u listopadu 2008. boravila su dva anesteziologa, iz Zadra i Pule, pedijatar iz Karlovca i liječnica Hitne pomoći iz Zagreba. Prisustvovali su predavanjima o dječjoj palijativnoj skrbi, boravili u nekoliko palijativnih ustanova - hospicija, upoznali se s liječenjem terminalnih bolesnika kod kuće uz mobilni palijativni tim. Najviše su pokazali interes za organizacijske aspekte palijativne skrbi te financiranje. Odabranih 15 kandidata po završetku projekta dobiva Internacionalnu diplomu Sveučilišta u Firenci i Lyonu o završenoj edukaciji iz palijativne medicine i liječenja boli. Tijekom 2009. godine (od veljače do lipnja) nastavlja se multimedijalna edukacija putem platforme e-learning, formirana je web-stranica http://www.palliative4pain.org, otvorena za sve zainteresirane, na kojoj su sve informacije o projektu. E-learning obuhvaća edukativne materijale, omogućava provjeru znanja i napretka (elektronska edukacija i provjera znanja on-line). Predavanja tečaja objaviti će se u knjizi. Završna faza projekta je diseminacija i procjena uspješnosti projekta, odnosno uspjeh implementacije u postojeće strukture u Hrvatskoj.

Ciljevi projekta

Ostvarenjem zacrtanih ciljeva projekt TEMPUS Europske unije, Palijativna medicina i liječenje boli (PPMP) unaprijedit će razvoj palijativne medicine u Hrvatskoj.

Ciljevi projekta su:

  • Poboljšanje postojećih i stvaranje novih uvjeta za razvoj palijativne medicine i liječenja boli u Hrvatskoj
  • Unaprjeđenje dodiplomske i poslijediplomske edukacije iz palijativne medicine i terapije boli
  • Razvoj holističkog pristupa bolesniku
  • Razvoj kompletne edukacije slušača te širenje stečenih znanja i vještina i nakon završetka projekta
  • Širenje znanja putem medija i stručnih publikacija iz područja palijativne medicine
  • Osiguranje međunarodne suradnje, konstantni protok informacija i transfer znanja
  • Diseminacija projekta
  • Promjene u infrastrukturi i zakonodavstvu

Ostvarenjem zacrtanih ciljeva projekt TEMPUS Europske unije, Palijativna medicina i liječenje boli (PPMP) unaprijedit će razvoj palijativne medicine u Hrvatskoj.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
BisolexGastalIbuxin Rapid
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT C 1000 Plus
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: