x
x

Predstavljen udžbenik „Palijativna skrb u zajednici“

  16.06.2018.

U petak, 15. lipnja 2018. godine, u Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“,Rockefellerova 4 u Zagrebu predstavljen je prvi udžbenik iz palijativne skrbi: Palijativna skrb u zajednici. Urednici izdanja su Zoran Lončar, Milica Katić, Vesna Jureša i suradnici. Knjigu su predstavili dekan Medicinskog fakulteta, prof. dr. sc. Marijan Klarica, ravnateljica Škole narodnog zdravlja Andrija Štampar, prof. dr. sc. Mirjana Kujundžić Tiljak, recenzent, akademik Zvonko Kusić te u ime nakladnika prof. Anđa Raič.

Predstavljen udžbenik „Palijativna skrb u zajednici“

Uvodnik

Napredak medicine, produljenje životnoga vijeka, uspješnije otkrivanje i liječenje kroničnih nezaraznih bolesti omogućuju dugotrajan život bolesnicima s kroničnim bolestima kojima je u završnom razdoblju bolesti nužna palijativna skrb. Stoga palijativna skrb postaje sve značajniji dio zdravstvene zaštite pa cjelokupni zdravstveni sustav i zajednica moraju u svom djelovanju odgovoriti na potrebe populacije za primjereno organiziranom i učinkovitom palijativnom skrbi.

U predgovoru Priručnika palijativne skrbi za liječnike i medicinske sestre Derek Doyle, jedan od liječnika obiteljske medicine, pionira razvoja sveobuhvatne palijativne skrbi, kaže: „Poznato je da se stručna razina palijativne skrbi jako razlikuje od područja do područja, od grupne prakse do grupne prakse i, naravno, od zemlje do zemlje; postoje mnogi podatci o nedostatcima i propustima koji bi se mogli i trebali popraviti te mnogo znanja o svakom aspektu palijativne skrbi, pa nitko ne može opravdati ignoranciju. Prošla su vremena kad je specijalist u bolnici ili liječnik obiteljske medicine katkad morao reći „Više ništa ne mogu učiniti“. Danas u palijativnoj skrbi postoje mogućnosti predanog i uspješnog djelovanja kao u bilo kojem drugom razdoblju skrbi za bolesnika, pa članovi tima primarne zaštite, koji se suočavaju s umirućim bolesnikom, mogu reći: „Postoji toliko toga sada što svi zajedno možemo učiniti“.

Palijativna se skrb temelji na holizmu i multidisciplinarnosti, mora biti dostupna svakom bolesniku, a uključuje sveobuhvatnu skrb kako za bolesnika tako i za njegove bližnje. Za provedbu palijativne skrbi nužno je predano i usklađeno djelovanje brojnih dionika, zdravstvenih i drugih profesionalaca, društvenih organizacija i udruga te volontera. Stoga je koordinacija i timski rad svih dionika preduvjet uspješnosti provedbe palijativne skrbi.

Vodeći se tim principima autori su u ovoj knjizi sustavno, temeljem najnovijih spoznaja, stručnih preporuka te usvojenih smjernica opisali svoje zadaće u pružanju palijativne skrbi u zajednici. Osim liječnika, autori ove knjige su i medicinske sestre, psiholozi, fizioterapeuti, radni terapeuti, liječnici dentalne medicine, ljekarnici i biokemičari te predstavnici zajednice odgovorni za provedbu zdravstvene zaštite.

Knjiga je ponajprije namijenjena studentima integriranog diplomskog studija medicine, sveučilišnog studija sestrinstva te poslijediplomskog specijalističkog studija Obiteljska medicina. No jednako tako vjerujemo da će knjiga biti iznimno koristan priručnik za liječnike obiteljske medicine i njihove suradnike koji neposredno zbrinjavaju bolesnike kojima treba palijativna skrb na primarnoj razini zdravstvene zaštite i koordiniraju timski rad u palijativnoj skrbi u zajednici.

Urednici će biti izuzetno zahvalni na svakoj primjedbi i preporuci kako priručnik u sljedećem izdanju poboljšati.

Izvor: Medicinska naklada

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
GastalPLIVIT D 2000Zipantola PROTECT
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxirino
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: