x
x

Telemedicinske konultacije u palijativnoj skrbi i kvaliteta života

  13.06.2024.

Rana palijativna skrbi putem videopoziva ima jednak učinak na kvalitetu života bolesnika s uznapredovalim rakom pluća kao i osobne posjete što je istraženo u velikom multicentričnom istraživanju provedenom u 22 centa i prezentirano na godišnjem sastanku American Society of Clinical Oncology.

Telemedicinske konultacije u palijativnoj skrbi i kvaliteta života

Autori su istražili uporabu video posjeta u pružanju palijativne skrbi, jer prema njihovom mišljenju to zahtijeva manje kliničkih resursa, a može biti jednako učinkovito za kliničare u pružanju skrbi. Video posjete štede vrijeme i novac u usporedbi s odlaskom u bolnicu ili kliniku na osobni susret s liječnikom.

U ispitivanje je uključeno 1250 bolesnika, od čega 633 u skupinu za palijativnu skrb putem video posjeta i 617 u kontrolnu skupini za palijativnu skrb koja je imala osobne posjete u živo. Uz to je u studiju uključeno i 548 njegovatelja (tj. članova obitelji ili prijatelja koji su uključeni u njegu bolesnika). Svi bolesnici uključeni u studiju primili su ranu palijativnu skrb koja je započela ubrzo nakon dijagnoze i nastavila se tijekom cijelog tijeka bolesti. Bolesnici su u obje skupine imali kontakt s kliničarom za palijativnu skrb svaka četiri tjedna, ispitivana skupina u sklopu telemedicine, tj kao video posjeta, a kontrolna skupina osobnom konzultacijom u klinici.

Istraživači su potvrdili da se medicinska skrb, kao što je palijativna skrb, može pružiti i pomoću video posjeta, a bolesnici i njegovatelji dobivaju iste pogodnosti u kvaliteti života kao i kod osobne palijativne skrbi. Dvije ispitivane skupine nisu se razlikovale u izvještajima o zadovoljstvu njegom ili u odnosu na simptome raspoloženja koje su prijavili sami bolesnici i njegovatelji.

Ovo je dobar put prema razvoju novih smjernica i novih standarda u palijativnoj skrbi koji će u budućnosti uključivati i primjenu telemedicinskih konzultacija s bolesnicima i njegovateljima.

Izvor: ASCO 2024 (LBA3)