x
x

Prijavljivanje sumnji na nuspojave kod bolesnika s COVID-19 infekcijom

  29.04.2020.

Obavijest o prijavljivanju sumnji na nuspojave lijekova koji se primjenjuju kod osoba oboljelih od bolesti COVID-19 objavljena je na stranicama HALMED-a.

Prijavljivanje sumnji na nuspojave kod bolesnika s COVID-19 infekcijom
Trenutačno nema odobrenih lijekova za zaštitu ili liječenje bolesti COVID-19, no pojedini lijekovi odobreni za druge indikacije primjenjuju se u liječenju ove bolesti.

Europska agencija za lijekove (EMA) i nadležna nacionalna tijela pozivaju bolesnike s potvrđenom bolešću ili sa sumnjom na COVID-19 da prijave sumnje na nuspojave koje nastanu tijekom primjene lijekova. Navedeno se odnosi na lijekove za liječenje bolesti COVID-19 (uključujući lijekove koji nisu odobreni za ovu indikaciju), kao i na lijekove koji se primjenjuju kod kroničnih, postojećih bolesti.

Trenutačno nema odobrenih lijekova za zaštitu ili liječenje bolesti COVID-19, no pojedini lijekovi odobreni za druge indikacije primjenjuju se u liječenju ove bolesti.

Pozivaju se pacijenti da prijave sumnje na nuspojave lijekova jer će dobiveni podaci nadopuniti informacije zaprimljene od zdravstvenih radnika koji također kontinuirano prijavljuju sumnje na nuspojave lijekova primjenjivanih tijekom pandemije.

Stručnjacima još nije u potpunosti poznato djelovanje novog koronavirusa, kao ni moguće interakcije s lijekovima koje pacijenti koriste. Prijavljivanjem sumnji na nuspojave lijekova koji se primjenjuju u kontekstu bolesti COVID-19, bolesnici i zdravstveni radnici mogu pomoći u prikupljanju korisnih podataka za donošenje informiranih odluka o sigurnoj i djelotvornoj primjeni lijekova tijekom pandemije.

Prijavljivanjem sumnji na nuspojave lijekova, bolesnici i zdravstveni radnici ujedno doprinose boljem razumijevanju i informacijama koji se trenutačno prikupljaju u kliničkim i drugim ispitivanjima.

Bolesnici koju smatraju da su razvili neku nuspojavu na lijek svoju sumnju mogu prijaviti izravno HALMED-u putem online prijave, mobilne aplikacije HALMED-a ili obrasca za prijavu sumnje na nuspojavu. Kod prijave sumnje na nuspojavu, između ostalog, potrebno je navesti je li infekcija koronavirusom potvrđena testiranjem ili se temelji na kliničkim simptomima te informacije o drugim lijekovima koji su primjenjivani istovremeno s lijekom pod sumnjom (uključujući lijekove koji se izdaju bez liječničkog recepta, biljne lijekove ili kontraceptive) te ostalim zdravstvenim stanjima i bolestima osobe za koju se sumnja da je doživjela nuspojavu.

Dodatno, preporuka je bolesnicima da se za svaku nuspojavu koju zapaze obrate svom liječniku ili ljekarniku radi savjetovanja o načinu nastavka terapije.

VEZANI SADRŽAJ > <