x
x

COVID-19: prilagodba regulatornih postupaka za lijekove

  17.04.2020.

Objavljene smjernice o prilagodbama regulatornih postupaka za lijekove tijekom COVID-19 pandemije

COVID-19: prilagodba regulatornih postupaka za lijekove

Europska komisija (EK), Europska agencija za lijekove (EMA) i Europska regulatorna mreža za lijekove objavile su dokument u obliku pitanja i odgovora kojima se dionicima pružaju smjernice o prilagodbama regulatornog okvira za lijekove s obzirom na izazove koji proizlaze iz trenutačne epidemiološke situacije. Poseban naglasak u smjernicama stavljen je na lijekove za primjenu u pacijenata s bolešću COVID-19.

U dokumentu su predstavljene pojedine regulatorne prilagodbe koje farmaceutskim tvrtkama mogu pomoći u nošenju s posljedicama pandemije bolesti COVID-19, istovremeno osiguravajući visoku razinu kakvoće, sigurnosti primjene i djelotvornosti lijekova koji su dostupni pacijentima u Europskoj uniji. Navedene prilagodbe odnose se na različita regulatorna područja, uključujući stavljanje lijeka u promet, proizvodnju i uvoz djelatnih tvari i gotovih lijekova, izmjene odobrenja koje se odnose na kakvoću lijekova te zadovoljavanje zahtjeva vezanih uz unutarnje i vanjsko označivanje. Svrha predmetnih mjera je olakšati kretanje odnosno dostupnost lijekova na području Europske unije.

Predmetni dokument dostupan je na internetskim stranicama Europske komisije.

Izvor: HALMED

VEZANI SADRŽAJ > <