x
x

EMA: COVID-19 i uporaba klorokina i hidroksiklorokina

  03.04.2020.

U tijeku su velika klinička ispitivanja koja mogu generirati pouzdane podatke o djelotvornosti i sigurnosti primjene klorokina i hidroksiklorokina u liječenju bolesti COVID-19. Europska agencija za lijekove (EMA) podržava navedena ispitivanja, iz kojih je moguće dobiti čvrste znanstvene dokaze temeljem kojih nadležna tijela mogu pružiti odgovarajuće savjete zdravstvenim radnicima i bolesnicima.

EMA: COVID-19 i uporaba klorokina i hidroksiklorokina
S obzirom na hitnost i pritisak na zdravstvene sustave zbog trenutačne epidemiološke situacije, neke države, uključujući SAD i Francusku, uspostavile su stroge protokole koji omogućavaju eksperimentalnu primjenu ovih lijekova, primjerice u bolesnika s teškim oblikom bolesti COVID-19.

Europska agencija za lijekove (EMA) je na svojim internetskim stranicama izvijestila da se lijekovi klorokin i hidroksiklorokin koji su odobreni za liječenje malarije i određenih autoimunih bolesti trenutačno u svijetu istražuju za liječenje bolesti COVID-19. Međutim, djelotvornost u liječenju bolesti uzrokovane koronavirusom tek se treba dokazati kroz klinička ispitivanja, o čemu je HALMED izvijestio na svojim internetskim stranicama.

Važno je naglasiti da bolesnici i zdravstveni radnici trebaju primjenjivati klorokin i hidroksiklorokin u skladu s odobrenjem za stavljanje lijeka u promet, kao i u sklopu kliničkih ispitivanja ili na način određen nacionalnim smjernicama.

Tijekom liječenja klorokinom i hidroksiklorokinom može doći do ozbiljnih nuspojava, posebice pri liječenju visokim dozama ili u kombinaciji s drugim lijekovima. Stoga se ne smiju primjenjivati bez odgovarajućeg recepta i liječničkog nadzora; recepti se ne smiju propisivati za indikacije za koje nisu odobreni, osim u kliničkim ispitivanjima ili prema nacionalnim smjernicama.

U tijeku su velika klinička ispitivanja koja mogu generirati pouzdane podatke o djelotvornosti i sigurnosti primjene klorokina i hidroksiklorokina u liječenju bolesti COVID-19. Europska agencija za lijekove (EMA) podržava navedena ispitivanja, iz kojih je moguće dobiti čvrste znanstvene dokaze temeljem kojih nadležna tijela mogu pružiti odgovarajuće savjete zdravstvenim radnicima i bolesnicima.

S obzirom na hitnost i pritisak na zdravstvene sustave zbog trenutačne epidemiološke situacije, neke države, uključujući SAD i Francusku, uspostavile su stroge protokole koji omogućavaju eksperimentalnu primjenu ovih lijekova, primjerice u bolesnika s teškim oblikom bolesti COVID-19.

Klorokin i hidroksiklorokin neophodni su za liječenje bolesnika koji pate od autoimunih bolesti poput lupusa. Važno je ovim bolesnicima omogućiti neometanu opskrbu lijekovima, kako ne bi došlo do nestašice zbog gomilanja zaliha lijekova za indikacije za koje nisu odobreni. U nekim državama, među kojima je i Hrvatska, propisivanje lijeka je ograničeno kako bi se smanjio rizik od nestašice.

Informacije za zdravstvene radnike

  • Za liječenje bolesti COVID-19, klorokin i hidroksiklorokin primarno se koriste u sklopu kliničkih ispitivanja. Izvan kliničkih ispitivanja ovi se lijekovi mogu koristiti prema nacionalnim smjernicama.
  • Klorokin i hidroksiklorokin trebaju se nastaviti primjenjivati u liječenju kroničnih stanja. Kako ne bi došlo do poremećaja opskrbe ovim lijekovima, bolesnici trebaju primiti svoju uobičajenu propisanu količinu. Zdravstveni radnici trebaju propisivati onu količinu lijekova potrebnu za uobičajeno trajanje liječenja.