x
x

Utjecaj intervencije u obliku pisama s podsjetnicima na kardiovaskularne rizike

  16.11.2022.

U listopadu ove godine, skupina autora (Jurić Petričević Slavica, Buljan Ivan, Bjelanović Dora, Mrduljaš-Đujić Nataša, Pekez Tanja, Ćurković Mario, Vojvodić Željko, Pavličević Ivančica, Marušić Matko i Marušić Ana) objavila je rad pod nazivom „Effectiveness of letters to patients with or without Cochrane blogshots on 10-year cardiovascular risk change among women in menopausal transition: six-month three-arm randomized controlled trial“ u časopisu BMC Medicine.

Utjecaj intervencije u obliku pisama s podsjetnicima na kardiovaskularne rizike

Prijenos zdravstvenih informacija pacijentima važan je dio obrazovnih i preventivnih intervencija u zdravstvu, a jedni od vrlo cijenjenih i kvalitetnih izvora informacija za liječnike i pacijente su sažetci sinteze znanstvenih dokaza – znanstveni sažetci i laički sažetci sustavnih pregleda Cochrane. Važnost objavljenog članka, prema onome što znamo do sada, u tome je što je ovo prvi randomizirani kontrolirani pokus koji je Cochrane slikovne prikaze (eng. blogshot) iskoristio u obliku zdravstveno-edukativne intervencije.

Edukacija pacijenata ključ je promjene ponašanja i poboljšanja suradljivosti, a poznato je da se incidencija kardiovaskularnih bolesti (KVB) može smanjiti promjenom životnih navika te otkrivanjem i liječenjem čimbenika rizika. No, preporuke o prevenciji još uvijek nisu dosljedno i optimalno primijenjene na žene, zbog pogrješne percepcije da su „zaštićenije“ od muškaraca. Cilj ovog randomiziranog kontroliranog pokusa bila je ispitati učinkovitost intervencije za smanjenje 10-godišnjeg rizika za KVB: podsjetnik o 10-godišnjem riziku za KVB žena u dobi između 45 i 65 godina, s ili bez informacije iz Cochraneovih sustavnih pregleda o intervencijama za smanjenje tog rizika u obliku slikovnog prikaza.

Studija pokazala je da Cochrane slikovni prikazi mogu biti koristan i financijski prihvatljiv alat za strukturiranje zdravstvenih informacija kako bi im pacijenti mogli lako pristupiti i jednostavno ih razumjeti. Upravo su jednostavne informacije poput podsjetnika na rizik za KVB i slikovni prikaz koji se šalje u redovitim intervalima korisna intervencija za smanjenje rizika.