x
x

Obnovljene smjernice za liječenje osteoporoze i prevenciju fraktura

  Petra Štefanac, mag. pharm.

  10.05.2017.

Američko društvo liječnika (American College of Physicians, ACP) izdalo je obnovljene smjernice za liječenje niske gustoće kostiju i osteoporoze kako bi se prevenirale frakture kod žena i muškaraca.

Obnovljene smjernice za liječenje osteoporoze i prevenciju fraktura

Ove smjernice temeljene su na sistematičnom pregledu randomiziranih, kontroliranih studija, sistematičnih pregleda, velikih opservacijskih studija i studija slučaja objavljenih između 2005. i 2011. godine. Smjernice su fokusirane na benefite i rizike kratkoročne i dugoročne farmakoterapije osteoporoze, uključujući lijekove, vitamin D, kalcij i estrogen.

Neke od preporuka su sljedeće:

 -Ženama koje imaju osteoporozu liječnik treba preporučiti farmakološku terapiju alendronatom, risedronatom, zoledronatnom kiselinom ili denosumabom kako bi se smanjio rizik od fraktura kuka i kralješaka (snažna preporuka, visoka razina dokaza)

 -Preporuča se da farmakološka terapija osteoporoze kod žena traje 5 godina (slaba preporuka, niska razina dokaza)

 -Muškarcima koji imaju klinički prepoznatu osteoporozu treba preporučiti terapiju bisfosfonatima kako bi se smanjio rizik od fraktura kralješaka (slaba preporuka, niska razina dokaza)

 -Ne preporuča se mjerenje gustoće kostiju tijekom petogodišnje farmakoterapije osteoporoze kod žena (slaba preporuka, niska razina dokaza)

 -Za liječenje osteoporoze kod žena ne preporuča se korištenje menopauzalne estrogenske terapije, terapije estrogenom i progesteronom ili raloksifenom (snažna preporuka, srednja razina dokaza)

 -Kliničari trebaju odlučiti treba li liječiti žene s osteopenijom starije od 65 godina koje imaju visok rizik od fraktura na temelju pacijentičinih preferencija, rizika od frakture, benefita, rizika i cijene lijeka (slaba preporuka, niska razina dokaza).