x
x

10 godina terapije denosumabom – što smo naučili?

  Petra Štefanac, mag. pharm.

  15.07.2017.

Osteoporoza je kronična bolest, stoga zahtjeva dugoročno sigurno i učinkovito liječenje s malo nuspojava.

10 godina terapije denosumabom – što smo naučili?

U multicentičnom, dvostruko slijepom randomiziranom istraživanju (FREEDOM) praćene su žene u postmenopauzi u dobi od 60-90 godina. Tijekom prve tri godine studije ukupno 7.808 žene podijeljeno je u dvije skupine: skupina kojoj je jednom godišnje supkutano primijenjen denosumab i skupina koja je dobila placebo. U sedmogodišnjem nastavku studije sudjelovalo je 4.550 žena te su sve dobivale denosumab. Praćena je sigurnost, nuspojave, promjene u laboratorijskim nalazima te učestalost novih prijeloma i gustoća kostiju.

Učestalost nuspojava smanjivala se duljinom primjene lijeka. Tijekom nastavka studije dogodio se po jedan atipični prijelom femura godišnje u svakoj skupini. U skupini koja je od početka primala denosumab došlo je do 7 slučajeva osteonekroze čeljusti, a u drugoj skupini bilo je 6 slučajeva. Učestalost vertebralnih i nevertebralnih fraktura ostala je niska tijekom nastavka studije u obje skupine. Primijećen je porast vrijednosti gustoće kostiju, nešto veći u skupini koja je od početka dobivala denosumab.

Ova desetogodišnja studija potvrdila je učinkovitost i sigurnost primjene denosumaba, što je od posebne važnosti jer klinička istraživanja sigurnosti i učinkovitosti lijekova obično traju 3 godine i rezultati se ponekad ne mogu ekstrapolirati na dugogodišnju primjenu lijeka.