x
x

Biopsija sentinel limfnog čvora za lokalizirani melanom

  27.02.2016.

Trenutno nema jasnih dokaza koji bi preporučili provođenje biopsije sentinel limfnog čvora nakon koje bi se vadio limfni čvor u svrhu boljeg ukupnog preživljenja ili preživljenja vezanog za melanom u usporedbi s aktivnim nadziranjem, objaljvno je u Cochraneovom sustavnom pregledu.

Biopsija sentinel limfnog čvora za lokalizirani melanom

Melanom nastaje zbog kontroliranog rasta stanica kože koje stvaraju pigment melanin; to je karcinom kože koji najčešće uzrokuje smrt. Kod invazivnog melanoma tumor je zahvatio dermis (duboki sloj kože).

Kod invazivnog karcinoma kože koji je lokaliziran liječenje izbora je potpuno kirurško uklanjanje tumora. Većina međunarodnih smjernica također preporučuje biopsiju sentinel limfnog čvora kao dio liječenja tih tumora.

Sentinel limfni čvor ili limfni čvor stražar je prvi limfni čvor u tijelu koji prima limfu koja dolazi iz primarnog sijela tumora. Stoga je to, teoretski, prvo mjesto na koje će se širiti karcinom (metastaze). Stoga bi otkrivanje tumorskih stanica u tom limfnom čvoru moglo predvidjeti jesu li zahvaćeni i drugi limfni čvorovi u širenju karcinoma i može pomoći da se bolje odrede pacijenti koji su kandidati za potpuno uklanjanje tih limfnih čvorova. Na taj način bi se spriječilo daljnje širenje melanomskih stanica.

Istraživačko pitanje

Da li biopsija sentinel limfnog čvora te naknadno uklanjanje limfnog čvora, u usporedbi sa samim nadziranjem, poboljšava preživljenje oboljelih od lokaliziranog karcinoma kože?

Značajke istraživanja

Pronađeno je jedno randomizirano kontrolirano ispitivanje koje je uključilo 2001 ispitanika s lokaliziranim karcinomom kože, koji su podvrgnuti uklanjanju primarnog tumora i nakon toga su nasumično razvrstani u skupinu kojoj je napravljena biopsija sentinel limfnog čvora ili u skupinu koja je aktivno nadzirana. Ispitanici u čijim su limfnim čvorovima nađene tumorske stanice podvrgnuti su uklanjanju limfnog čvora. Ispitanici u skupini koja je aktivno nadzirana podvrgnuti su uklanjanju limfnih čvorova jedino ako bi se bolest ponovno pojavila. U studiji nije opisan glavni rezultat koji je bio od interesa u ovom Cochrane sustavnom pregledu, a to je ukupno preživljenje, ali su zato opisani drugi rezultati kao što je preživljenje vezano za bolest (vrijeme do smrti uzrokovane melanomom), preživljenje bez bolesti (vrijeme do prve ponovne pojave melanoma na bilo kojem mjestu) i ponovno javljanje bolesti.

Ključni rezultati

Iako autori jedne uključene studije nisu kao glavni rezultat opisali ukupno preživljenje, autori sustavnog pregleda mogli su taj podatak izračunati iz podataka koje su autori naveli u dodatku znanstvenom radu, iz čega je bilo vidljivo da biopsija sentinel limfnog čvora nema koristi za osobe s melanomom srednje ili velike debljine. Ta jedna uključena studija također nije prikazala podatke o eventualnoj razlici u preživljenju specifičnom za bolest u ispitanika koji su podvrgnuti biopsiji sentinel limfnog čvora ili promatranju. Vrijeme preživljenja bez bolesti bilo je bolje u skupini kojoj je napravljena biopsija sentinel limfnog čvora. Međutim, ponovno javljanje melanoma na nekom drugom mjestu u tijelu češće je zabilježeno u ispitanika u skupini koja je podvrgnuta biopsiji sentinel limfnog čvora nego u skupini koja je aktivno nadzirana.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta dokaza bila je niska za promatrane rezultate. Kako su pokazali rezultati te jedne studije, trenutno nema jasnih dokaza koji bi preporučili provođenje biopsije sentinel limfnog čvora nakon koje bi se vadio limfni čvor u svrhu boljeg ukupnog preživljenja ili preživljenja vezanog za melanom u usporedbi s aktivnim nadziranjem.

Bilješka o prijevodu: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak