x
x

Maligni blue naevus kao primarno sijelo recidivirajućih metastaza melanoma

  11.07.2023.

Lezije blue naevus predstavljaju širok spektar melanocističnih proliferacija s osebujnim i karakterističnim kliničkim i patohistološkim značajkama. Ove se eflorescencije najčešće prezentiraju kao plavo-crno-sive diskoloracije multilobularne građe, međutim, njihova patološka priroda gotovo se uvijek opisuje kao benigna. Dapače, jedna od najčešćih indikacija za eksciziju lezije blue naevus jest estetske prirode.

Maligni blue naevus kao primarno sijelo recidivirajućih metastaza melanoma

Cilj ovoga rada je predstaviti slučaj potencijalnog malignog alteriranja lezije blue naevus i skrenuti pozornost na važnost istraživanja ove lezije koja, ako se propusti pravilna dijagnostika i terapija, može ostaviti po život opasne posljedice.

Prikaz slučaja: Tridesetšestogodišnji muškarac javlja se u ambulantu Klinike za maksilofacijalnu kirurgiju KBC-a Rijeka zbog naglo nastale, bezbolne otekline u preaurikularnoj regiji desno, veličine 3 × 2 cm. Pri pregledu postavljena je sumnja na tumorsku masu u desnoj parotidnoj žlijezdi zbog čega je indicirana citopunkcijska dijagnostika, koja je pokazala kako se radi o metastazi melanoma. Indicirana je, a zatim i učinjena superficijalna parotidektomija zahvaćene žlijezde. Poslijeoperacijski tijek bio je uredan. Patohistološka analiza odstranjene žlijezde potvrdila je dijagnozu metastaze melanoma. Započelo je traganje za primarnim sijelom melanoma, koje nikada nije pronađeno. Iz anamneze se doznalo kako je pacijent ranije iste godine u privatnoj zdravstvenoj ustanovi bio podvrgnut kirurškom zahvatu ekscizije madeža na desnoj strani lica temporalno. Nalaz patohistološke dijagnostike ekscidiranog madeža pokazao je da se radi o benignoj leziji blue naevus. U idućim godinama pacijent je na redovnim kontrolama, pregledima i pretragama raznih specijalista i multidisciplinarnih onkoloških timova. Pacijent je u navedenom razdoblju dobivao učestale metastaze melanoma po cijelom organizmu, zbog čega je podvrgnut više od 20 operativnih zahvata. Posljednji nalazi pokazuju kako su kod pacijenta pronađene dvije metastaze melanoma u mozgu.

Zaključci: Iako je lezija blue naevus česta eflorescencija čije je liječenje u većini slučajeva bezazleno, nove spoznaje upućuju na potencijal za malignim alteriranjem ove lezije, na temelju sve većeg i češćeg broja opisanih slučajeva. Potrebno je produbiti istraživanja o ovoj potencijalno opasnoj leziji, sve dok se ne utvrdi kada, na koji način i može li uopće blue naevus maligno alterirati, čime će se dijagnostika i liječenje moći reevalvirati i preciznije izvoditi, što će imati izniman utjecaj na preživljavanje i kvalitetu života pacijenata.

Tin Vučković, Margita Belušić, Gordana Zamolo