x
x

Određivanje ključnih značajki crijevne disbioze kod melanoma

  13.10.2023.

Profili fekalne mikrobiote razlikuju se među zdravim pojedincima i pacijentima s melanomom, kao i među osobama s ranim i kasnim stadijem melanoma, što sugerira da disbioza crijeva može biti ciljni element patogeneze melanoma i progresije bolesti, navodi se u studiji objavljenoj u JAMA Dermatology.

Određivanje ključnih značajki crijevne disbioze kod melanoma

Mikrobiom crijeva utječe na odgovor na imunoterapiju u kasnom stadiju melanoma, ali nije jasno razlikuju li se profili fekalne mikrobiote kod zdravih pojedinaca i pacijenata s različitim stadijima melanoma.

Kako bi dobili odgovor, istraživači su usporedili uzorke izmeta 49 zdravih dobrovoljaca, 38 pacijenata s melanomom u ranom stadiju i 141 s melanomom u stadiju III ili IV.

Uzorci izmeta prikupljeni su i od melanomske i od kontrolne skupine, a profiliranje mikrobiote provedeno je sekvenciranjem 16S ribosomske RNA.

Pacijenti s melanomom imali su manji broj korisnih crijevnih mikroba u usporedbi s kontrolnom skupinom. Raznolikost mikrobioma nije se značajno razlikovala u bolesnika s melanomom u usporedbi s kontrolnom skupinom, ali je bila manja u bolesnika s melanomom u kasnom u odnosu na rani stadij.

Pacijenti s melanomom imali su veću relativnu zastupljenost Fusobacterium u usporedbi s kontrolama (0,19% naspram 0,003%), kao i manju zastupljenost Ruminococcus (1,4% naspram 1,7%; P = 0,03). Povezanost s Fusobacteriumom oslabljena je prilagodbom za kovarijable.

U usporedbi s pacijentima s kasnim stadijem melanoma, oni s ranim stadijem bolesti imali su veću zastupljenost roda Roseburia, koji je povezan s homeostazom crijevne barijere — 2,4% naspram 1,2% — ali povezanost je oslabljena prilagodbom za kovarijable (P = . 13).

Istraživači nisu identificirali povezanost između taksona mikroba i recidiva bolesti među pacijentima sa stadijem III melanoma koji su primali imunoterapiju.

Nalazi sugeriraju ugroženu ravnotežu ili disbiozu unutar crijevnog mikrobioma u inicijaciji i progresiji melanoma i da crijevna disbioza može biti povezana s melanomagenezom i napredovanjem bolesti.