x
x

Uloga vitamina B3 u smanjenju rizika za non-melanoma karcinome kože

  Jacinta Vuković, dr. med.

  24.05.2015.

Prema nedavno objavljenim podatcima predviđenim za prezentaciju na godišnjem sastanku američkog društva za kliničku onkologiju (American Society of Clinical Oncology) krajem svibnja, nikotinamid (oblik vitamina B3) smanjuje učestalost non-melanoma karcinoma kože (NMSC) kod visokorizičnih odraslih osoba.

Uloga vitamina B3 u smanjenju rizika za non-melanoma karcinome kože

U studiji u koju je bilo uključeno 400 odraslih osoba u Australiji, i koje su imale najmanje dva non-melanoma karcinoma kože (NMSC) u zadnjih 5 godina, sudionici su randomizirani u dvije skupine tijekom godine dana: skupina koja je uzimala oralni nikotinamid (500 mg) i placebo skupina.

Prosječan broj novih NMSC-a bio je značajno niži u nikotinamid skupini (1,77 vs 2,42). Uočeno je značajno smanjenje karcinoma skvamoznih stanica kao i bazocelularnih karcinoma.

Osim toga i broj aktiničnih keratoza bio je značajno niži u skupini koja je primala nikotinamidnih već nakon 3 mjeseca praćenja. Profil i učestalost nuspojava nisu se razlikovali po skupinama. Autori zaključuju da je nikotinamid „široko dostupan, cjenovno povoljan i bez recepta dostupan vitamin te predstavlja nov i u kliničkoj praksi lako provediv način kemoprevencije NMSC-a."