x
x

In vivo vizualizacija melanoma

  09.10.2014.

Cilj rada objavljenog u CMJ-u bio je razviti specifične fluorescentne biljege za vizualizaciju melanoma koji bi omogućili visoku selektivnost i reverzibilni uzorak vezanja te fizikalno svojstvo prikaza dubokih živih tkiva koristeći lektine.

In vivo vizualizacija melanoma

Lektini su vrsta proteina koji prepoznaju ugljikohidrate, onečišćene nanokristalima rijetkih elemenata koji imaju crveno i blisko-infracrveno fluorescentna svojstva. 

Postupci Stanice melanoma B10F16 inokulirane su u C57BL/6 miševe kako bi izazvale eksperimentalni melanom. Tumori su uklonjeni i analizirani uz pomoć lektin-histokemije koristeći LABA, PFA, PNA, HPA, SNA, GNA, i NPL lektine, te obojeni hematoksilinom i eozinom. NPL lektin konjugiran je s fluorescentnim NaGdF4:Eu3+-COOH nanočesticama (5 nm) putem reakcije umrežavanja nulte duljine (eng, zero length cross-linking reaction), a konjugati su pročišćeni od nevezanih tvari i korišteni za vizualizaciju histoloških uzoraka. NPL-NaGdF4:Eu3+ je vizualiziran fluorescentnom mikroskopijom s fluorescentnom emisijom u rasponu od 600-720 nm.

Rezultati NPL lektin selektivno je prepoznavao područja nediferenciranih melanoblasta koji su okruživali područja neoangiogenih fokusa unutar melanoma, PNA lektin prepoznavao je diferencirane melanoblaste, a LCA i WGA vezali su se za područja strome tumora. NPL-NaGdF4:Eu3+ konjugirani nanokristali uspješno su detektirali novo formirana područja tumora, što je potvrđeno fluorescentnom mikroskopijom u vidljivom području i području bliskom infracrvenom. Ovi konjugati imali su visoku fotostabilnost, bili su kompatibilni s medijima za uklapanje baziranim na ksilenu, te su očuvali intenzivni fluorescentni signal najmanje 6 mjeseci.

Zaključak NPL lektin-NaGdF4:Eu3+ konjugirani nankristali omogućili su jasno razlikovanje kontura melanoma na histološkim rezovima koristeći crvenu ekscitaciju od 590-610 nm i blisko-infracrvenu emisiju od 700-720 nm. Ovi podaci imaju potencijalno praktično značenje za razvoj nanočestica konjugiranih s glikanom za in vivo vizualizacijumelanoma

VEZANI SADRŽAJ > <