x
x

Prikaz bolesnice: RA i osteoporotski prijelomi

  03.12.2018.

Prikaz bolesnice s reumatoidnim artritisom i višestrukim osteoporotskim prijelomima objavljen u Liječničkom vjesniku.

Prikaz bolesnice: RA i osteoporotski prijelomi

Bolesnici s reumatoidnim artritisom imaju povišen rizik od razvoja osteoporoze i osteoporotskih prijeloma. Više čimbenika utječe na gubitak koštanog tkiva u bolesnika s reumatoidnim artritisom, primjerice, kronična upala, primjena glukokortikoida i tjelesna neaktivnost.

U radu je prikazana bolesnica s višegodišnjim reumatoidnim artritisom u koje su se razvili prijelomi više rebara.

Bolesnica je prethodno liječena metotreksatom, sulfasalazinom, glukokortikoidima i biološkim lijekom infliksimabom. Nakon isključenja malignoma kao uzroka višestrukih prijeloma zaključeno je da se radi o osteoporotskim prijelomima rebara pa je nastavljeno liječenje osteoporoze i osnovne bolesti.

Prikaz bolesnice upozorava na važnost liječenja i kontrole reumatoidnog artritisa u skladu s principom liječenja prema zadanom cilju (engl. treat to target – T2T) da bi se smanjio utjecaj aktivne bolesti na nastanak / progresiju osteoporoze.

Mateja Kisić, Vinka Vukosav, Ana Marija Valetić, Melanie-Ivana Čulo, Jadranka Morović-Vergles