x
x

Kolhicin smanjuje kardiovaskularni rizik kod pacijenata s gihtom

  Paula Bakalović, mag. pharm.

  28.01.2016.

Kolhicin, lijek koji se već dugo koristi za smanjenje boli i oticanja kod gihta, oboljelim pacijentima dodatno pruža zaštitu od kardiovaskularnih događaja, objavljeno je u časopisu Annals of the Rheumatic Diseases.

Kolhicin smanjuje kardiovaskularni rizik kod pacijenata s gihtom

U istraživanje je bilo uključeno oko 500 ispitanika s dijagnozom gihta koji su tek počinjali s terapijom kolhicinom. Svakom ispitaniku je obzirom na dob i spol pridružena osoba koja tijekom istraživanja nije koristila kolhicin. Tijekom praćenja u trajanju od 16,5 mjeseci, među pacijentima koji su koristili kolhicin zabilježeno je 28 primarnih kardiovaskularnih događaja (infarkt miokarda, moždani udar, tranzitorna ishemijska ataka), dok su u kontrolnoj skupini zabilježena 82 događaja. Nakon prilagodbe rezultata i uzimanja u obzir ostalih čimbenika poput komorbiditeta, pušenja, indeksa tjelesne mase i nekih lijekova, korištenje kolhicina povezano je s 49% manjim rizikom za pojavu primarnih kardiovaskularnih događaja, te 73%-tnim smanjenjem smrtnosti od svih uzroka.

Autori istraživanja upućuju na brzo ispoljavanje protektivne uloge kolhicina te ističu potrebu za randomiziranim kontroliranim istraživanjem kako bi se potvrdila hipoteza dobivena na temelju ovih rezultata.