x
x

Jutarnjost-večernjost i umor u adolescenciji

  24.06.2018.

Obrasci spavanja u adolescenciji povezani su s brojnim biološkim i psihosocijalnim promjenama koje sa sobom nosi pubertalno sazrijevanje, a koje utječu na veću sklonost večernjosti u tom razdoblju života. Kako taj novonastali ritam i učestalije deprivacije spavanja često nisu u skladu sa svakodnevnim školskim i vanškolskim obvezama, adolescenti mogu doživljavati izražene simptome umora.

Jutarnjost-večernjost i umor u adolescenciji

Cilj provedenog istraživanja bio je ispitati obrasce spavanja i umor s obzirom na spol, kronološku dob i pubertalnu zrelost adolescenata, a pritom su korištene Ljestvica pubertalnog razvoja, Ljestvica jutarnjosti-večernjosti i Multidimenzionalna ljestvica umora. Ispitivanje je provedeno u uzorku od 233 adolescenta i 206 adolescentica u dobi od 10 do 18 godina.

Rezultati su pokazali da veću sklonost večernjosti i više simptoma umora imaju stariji i pubertalno zreliji ispitanici te da adolescentice imaju veći stupanj pubertalne zrelosti, veću sklonost večernjosti i doživljavaju više simptoma umora. Rezultati regresijske analize pokazuju da je starija kronološka dob značajni prediktor sklonosti večernjosti, a ženski spol i starija kronološka dob prediktori su doživljavanja simptoma umora. Pubertalna zrelost nije se pokazala načajnom za jutarnjost-večernjost i doživljavanje umora. Naposljetku je naglašena potreba analize dobivenih obrazaca povezanosti između jutarnjosti-večernjosti i umora s obzirom na biološke i psihosocijalne čimbenike razvojnih promjena u adolescenciji.

Adrian Štark, Anita Vulić-Prtorić