x
x

Potrebno je postaviti pitanje o pretjeranom konzumiranju alkohola

  Petra Štefanac, mag. pharm.

  04.04.2017.

Unatoč preporukama za rutinsku provjeru konzumiranja alkohola i dalje je samo jedna trećina pacijenata upitana o navikama pretjeranog konzumiranja alkohola.

Potrebno je postaviti pitanje o pretjeranom konzumiranju alkohola
Među osobama koje pretjerano konzumiraju alkohol, samo je 37% upozoreno na zdravstvene rizike te navike, a savjet o prestanku opijanja dobilo je samo 18% pacijenata.

Pretjerano konzumiranje alkohola povezano je s urođenim manama (npr. fetalni alkoholni sindrom), češćim kroničnim bolestima, ozljedama i nasiljem. Koristeći podatke iz Behavioral Risk Factor Surveillance System, američkiistraživači su provjerili koliko često su pacijenti upitani o navikama konzumiranja alkohola pri rutinskim kontrolama.

Oko 78% pacijenata izjavilo je kako su ispitani o navikama konzumiranja alkohola, bilo osobno ili putem formulara, a samo 33% pacijenata upitano je konzumiraju li alkohol pretjerano. Među osobama koje pretjerano konzumiraju alkohol, samo je 37% upozoreno na zdravstvene rizike te navike, a savjet o prestanku opijanja dobilo je samo 18% pacijenata. Češće su pitanje o pretjeranom konzumiranju alkohola, upozorenje o rizicima i savjet o prestanku dobivali muškarci nego žene.

VEZANI SADRŽAJ > <