x
x

Kako funkcioniraju klubovi liječenih alkoholičara?

  24.06.2019.

Kako funkcioniraju klubovi liječenih alkoholičara? Razlike u perspektivama članova s problemom ovisnosti i članova njihovih obitelji

Kako funkcioniraju klubovi liječenih alkoholičara?
S obzirom da su članovi koji dolaze kao podrška nešto kritičniji prema radu KLA, u daljnjoj praksi bi trebalo staviti više naglaska na njihovo aktivno uključivanje u grupne procese.

Grupe podrške za osobe s problemom ovisnosti o alkoholu mogu biti temeljene na načelu samopomoći (AA grupe) ili mogu biti stručno vođene kao što je slučaj s klubovima liječenih alkoholičara (KLA).

U modelu klubova liječenih alkoholičara važno je istovremeno uključiti članove s problemom ovisnosti i članove njihovih obitelji.

U ovom kvantitativnom istraživanju usporedili smo ove dvije perspektive kako bi detektirali razlike u njihovom viđenju KLA kao tretmanske grupe. Istraživanje je provedeno na stratificiranom slučajnom uzorku od 40 KLA u Hrvatskoj sa ukupno 653 sudionika: 453 članova liječenih od ovisnosti o alkoholu i 200 članova koji dolaze kao podrška. Instrumentarij za procjenu različitih aspekata KLA kao grupe podrške razvili su autori istraživanja. Podaci su analizirani MANOVA analizom kojom se utvrđuju razlike između dvije grupe sudionika.

Rezultati pokazuju da obje grupe iskazuju zadovoljstvo različitim aspektima grupnog rada. Međutim, MANOVA analiza ukazala je na sljedeće statistički značajne razlike: članovi koji dolaze kao podrška uglavnom su žene, u prosjeku dolaze rjeđe na grupne sastanke te imaju nešto niže procjene rada stručnjaka, odnosa u grupi i doživljenog doprinosa KLA njihovom osobnom razvoju. Istraživanje pruža jedno od rijetkih empirijskih uvida u funkcioniranje KLA kao tretmanske grupe s pokušajem da se dobije uvid u heterogenost članstva.

S obzirom da su članovi koji dolaze kao podrška nešto kritičniji prema radu KLA, u daljnjoj praksi bi trebalo staviti više naglaska na njihovo aktivno uključivanje u grupne procese.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
BisolexIbuxin RapidMaxirino
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT D 2000
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: