x
x

Nova terapijska opcija za liječenje starijih osoba s Hodgkinovim limfomom

  David Čičić, dr. med.

  12.10.2015.

Faza 2 kliničkog istraživanja je pokazala monoterapiju brentuksimab vedotinom učinkovitom prvom linijom liječenja Hodgkinovog limfoma u starijih bolesnika koji ne toleriraju standardne polikemoterapijske protokole. Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu Blood.

Nova terapijska opcija za liječenje starijih osoba s Hodgkinovim limfomom
Liječenje Hodgkinovog limfoma kod starijih osoba aplikacijom standardnih polikemoterapijskih protokola je ograničeno značajnom toksičnošću terapije i komorbiditetima bolesnika koji često ograničavaju terapijske opcije.

Rezultati su pokazali da je 92% bolesnika postiglo potpunu ili parcijalnu remisiju. Od svih bolesnika potpunu remisiju je postiglo njih 73% (19 bolesnika), parcijalnu 19% (5 bolesnika), dok su preostala 2 bolesnika postigla stabilnu bolest. U trenutku analize srednja vrijednost trajanja postignutog odgovora je iznosila 9,1 mjesec za sve bolesnike, 4,1 mjesec za bolesnike s parcijalnom remisijom i 9,2 mjeseca za one s potpunom remisijom. Srednja vrijednost trajanja preživljenja bez progresije bolesti je iznosila 10,5 mjeseci za sve bolesnika i 11,8 mjeseci za bolesnike s potpunom remisijom.

Opažene nuspojave su bile konzistentne s poznatim sigurnosnim profilom brentuksimab vedotina. Svi su bolesnici imali barem jednu od nuspojava. Najučestalije među njima su bile periferna senzorna neuropatija (21 bolesnik, 78%), umor (12 bolesnika, 44%) i mučnina (12 bolesnika, 44%). Među bolesnicima s perifernom osjetnom neuropatijom ciklusi su primjenjivani s odgodom od 1-3 tjedana (većinom 1 tjedan) kod njih 14, dok je kod 11 bolesnika trajno reducirana primjenjivana doza lijeka.

U istraživanje je uključeno 27 terapijski naivnih bolesnika s Hodgkinovim limfomom. Srednja dob bolesnika je bila 78 godina (raspon od 64 do 92 godine). Većina (63%) je bila u III. ili IV. stadiju bolesti. Analiza je provedena na 26 bolesnika.

Provođenje otvorenog istraživanja, a ne randomiziranog, te analiza malog uzorka nedostaci su ove studije.

Liječenje Hodgkinovog limfoma kod starijih osoba aplikacijom standardnih polikemoterapijskih protokola je ograničeno značajnom toksičnošću terapije i komorbiditetima bolesnika koji često ograničavaju terapijske opcije.