x
x

Neuključenost starijih osoba kao posljedica nasilja

  dr. sc. Nada Tomasović Mrčela, dr. med.

  11.12.2015.

U organizaciji Kluba umirovljenika Zagreb uz potporu Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba održan je početkom prosinca Okrugli stol u Europskoj kući pod naslovom „Neuključenost starijih osoba kao posljedica nasilja“.

Neuključenost starijih osoba kao posljedica nasilja

Stručnjaci različitih profesionalnih profila su sudjelovali na Okruglom stolu: prof. dr. sc. Silvia Rusac – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada; doc. dr. sc. Spomenke Tomek-Roksandić, prim. dr. med., Voditeljica Referentnog centra MZ RH za zaštitu zdravlja starijih osoba - CZG NZJZ „Dr Andrija Štampar; mr. sc. Barac Furtinger, Woman Dentist Worldwide FDI; Ines Vrban upraviteljica zaklade „Zajednički put“; Velimir Tišma, predstavnik PU zagrebačke, Služba za prevenciju; Anita Sedić, dipl. ek. Predstavnica ZONTA kluba Zagreb; Biserka Budigan, prof. psihologije, Predstavnica sindikata umirovljenika grada Zagreba; Marijana Matković, novinarka 24 sata i drugi sudionici koji su iznosili pokazatelje o nasilju prema starijim osobama.

Doc. dr. sc. Spomenke Tomek-Roksandić, prim. dr. med. je u svom predavanju s aspekta zaštite zdravlja i prava starijih osoba posebno istaknula značaj osnivanja pravobraniteljstva za starije osobe i uvođenja u zdravstvenu legislativu mogućnost korištenja privremene spriječenosti za rad člana obitelji zbog njege starije osobe. 

Zaključak Referentnog centra MZ RH za zaštitu zdravlja starijih osoba je nužna suodgovornost svih članova interdisciplinarnog tima u zaštiti zdravlja starijih osoba sve do same starije osobe i njezine obitelji.