x
x

Korištenje nesteroidnih antireumatika štiti od karcinoma kože

  Marijana Oremuš, dr.med.
  Jacinta Vuković, dr. med.

  16.07.2012.

Uspoređujući skupinu korisnika sa skupinom koja nikad nije koristila nesteroidne antireumatike (NSAR- nesteroidne protuupalne lijekove), uočen je smanjen rizik od razvoja planocelularnog karcinoma kože te malignih melanoma kod korisnika NSAR-a.

Korištenje nesteroidnih antireumatika štiti od karcinoma kože

Eksperimentalnim modelima je dokazan prokarcinogeni učinak enzima ciklookisigenaze (COX), a upravo je suzbijanje aktivnosti ciklooksigenaze glavni mehanizam djelovanja nesteroidnih protuupalnih lijekova. Autori istraživanja su ispitivali vezu između korištenja NSAR-a i rizika od razvoja bazocelularnog i planocelularnog karcinoma kože i malignih melanoma u bolesnika s histološki potvrđenim karcinomima iz Danskog registra za karcinome u razdoblju između 1991. i 2008. godine.

Istraživači su uočili smanjenu pojavu planocelularnog karcinoma kože i malignih melanoma, ali ne i bazocelularnog karcinoma kože, kod korisnika NSAR-a u usporedbi s osobama koje ne koriste NSAR. Smanjenje rizika je bilo proporcionalno vremenu korištenja i primjenjivanim dozama NSAR-a.

Kod dugogodišnjih korisnika visokih doza NSAR-a uočeno je 46% smanjenje rizika od malignog melanoma, 35% od planocelularnog karcinoma i 17% od bazocelularnog karcinoma kože. Smanjenje rizika od oboljenja od malignih melanoma i planocelularnog karcinoma nije ovisilo o anatomskoj lokaciji, međutim su samo bazocelularni karcinomi, smješteni van područja vrata i lica, pokazivali smanjenje rizika kod korištenja NSAR-a.

Istraživači ističu da, s obzirom na opći porast karcinoma kože u populaciji, troškove i smrtnost povezane s liječenjem s jedne strane, te raširenu uporabu NSAR-a, te moguće nuspojave kod dugoročne primjene visokih doza s druge strane, čine daljnja istraživanja na ovom području velikim izazovom i potrebom.