x
x

Pozitivan utjecaj dodataka prehrani i dijetetskih proizvoda na prehranu

  15.09.2015.

Na području globalnog trenda samoliječenja, dodaci prehrani imaju glavnu ulogu.

Pozitivan utjecaj dodataka prehrani i dijetetskih proizvoda na prehranu
Sve nove zakonodavne odredbe upućuju na jasno označavanje dodataka prehrani i dijetetskih proizvoda, kako se potrošač ne bi doveo u zabludu, te kako bi se zaštitilo njegovo zdravlje i ostvario pozitivan utjecaj.

Veza aktivnih tvari (vitamini, minerali, biološki aktivne tvari, ekstrakti biljnih vrsta), njihovih količina i utjecaja na zdravlje ostvarena je putem zdravstvenih tvrdnji. Potrošač na taj način može odabrati proizvod za koji smatra da ima pozitivan utjecaj s obzirom na vlastite potrebe.

U području kategorije dijetetskih proizvoda, zbog svojeg posebnog sastava i posebnog načina proizvodnje, jasna je razlika od uobičajene, konvencionalne hrane. S obzirom na posebne prehrambene zahtjeve i namjenu, dijetetski proizvodi se dijele na određene podgrupe namijenjene određenim populacijskim skupinama.

Sve nove zakonodavne odredbe upućuju na jasno označavanje dodataka prehrani i dijetetskih proizvoda, kako se potrošač ne bi doveo u zabludu, te kako bi se zaštitilo njegovo zdravlje i ostvario pozitivan utjecaj. 

Lea Pollak, Andrea Adanić

VEZANI SADRŽAJ > <