x
x

Medix: Intervencije i vještine u obiteljskoj medicini

  09.06.2020.

Naslovna tema novog broja Medixa posvećena je vještinama i intervencijama liječnika obiteljske medicine u liječenju najčešćih kroničnih nezaraznih bolesti. Tijekom pandemije COVID-19 kronični bolesnici najugroženija su skupina pučanstva, o kojima u prvom kontaktu skrbe obiteljski liječnici.

Medix: Intervencije i vještine u obiteljskoj medicini

Uz niz preglednih članaka i pratećih priloga posvećenih pandemiji, tematski broj Medixa na 310 stranica u boji donosi Preporuke za kliničko zbrinjavanje bolesti COVID-19 u djece i odraslih te Preporuke za zaštitu mentalnog zdravlja u kriznim situacijama, koje kao odgovor na krizu uzrokovanu posljedicama razornog potresa u Zagrebu te mjerama socijalne izolacije premijerno predstavlja medicinskoj javnosti.

Uvodnik
Otvoren pristup

Biserka Bergman Marković, Milica Katić, Rudika Gmajnić 
Puni tekst | PDF

Model skrbi o bolesnicima koji boluju od kroničnih bolesti – primjena u obiteljskoj medicini
Milica Katić, Đurđica Kašuba Lazić 
Sažetak

Dislipidemije – izazovi i novosti u liječenju
Biserka Bergman Marković, Nikola Bulj 
Sažetak

Unaprjeđenje upravljanja kardiovaskularnim rizicima u obiteljskoj medicini – sustavna primjena kontinuiranoga mjerenja arterijskoga tlaka
Ines Diminić Lisica, Tamara Fable 
Sažetak

Unaprjeđenje upravljanja kardiovaskularnim rizicima: sustavno mjerenje gležanjskog indeksa kao mjera otkrivanja periferne arterijske bolesti
Tamara Sinožić, Ines Diminić Lisica 
Sažetak

Novosti u intervencijskoj kardiologiji
Vjekoslav Radeljić 
Sažetak

Intervencije i vještine obiteljskoga liječnika u skrbi o oboljelome od šećerne bolesti
Valerija Bralić Lang, Maja Baretić, Tina Zavidić, Dragan Soldo 
Sažetak

Kako izabrati odgovarajući inhaler u bolesnika s opstruktivnim plućnim bolestima
Tamara Hrvojić Gradečak 
Sažetak

Dijagnostika i praćenje oboljeloga od kronične opstruktivne plućne bolesti
Ksenija Kranjčević 
Sažetak

Izazovi u dijagnostici i praćenju bolesnika s astmom
Jelena Ostojić 
Sažetak

Osteoporoza i osteopenija – uloga liječnika obiteljske medicine
Jasna Vučak 
Sažetak

Rana intervencija u najčešćim sustavnim upalnim reumatskim bolestima
Jadranka Morović-Vergles 
Sažetak

Dijagnostika i liječenje izvanzglobnoga reumatizma u ordinaciji obiteljske medicine
Karmela Bonassin 
Sažetak

Gdje leže problemi u skrbi o neurološkom bolesniku u ordinaciji obiteljske medicine?
Jelena Rakić Matić, Jadranka Karuza, Diana Kralj 
Sažetak

Seksualnost, hormoni i treća dob
Nataša Mrduljaš-Đujić, Mladen Krnić, Nina Bašić-Marković, Roberta Marković, Ana Vuković, Dunja Rogić 
Sažetak

I u ovome broju „Medixa“, u suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom (HLK), objavljen je test znanja namijenjen provjeri stručnosti u postupku trajne medicinske izobrazbe. Test znanja sadržava 70 pitanja koja se odnose na sadržaj naslovne teme „Intervencije i vještine u obiteljskoj medicini“. Pozitivno riješene testove (najmanje 60% vaših točnih odgovora) vrjednovat će Povjerenstvo za trajnu izobrazbu HLK-a sa sedam bodova, uz upis bodova u elektroničkom obliku.

Od Medixa br. 138, u cilju bodovanja kontinuirane medicinske edukacije (CME) potrebnih za obnavljanje licence, Ljekarska-Liječnička komora Kantona Sarajevo, Bosna i Hrecegovina, boduje s 5 bodova točno ispunjen test objavljen u časopisu Medix. Više...

Za dodjelu bodova u sustavu trajne izobrazbe uzimat će se u obzir samo pozitivno riješeni testovi dostavljeni na originalnom obrascu (umetku) iz tiskanog izdanja Medixa najkasnije do 30. rujna 2020. godine.

Izvor: Medix