x
x

Prikaz rada Kabineta vještina od 2006. do 2014. godine

  27.04.2015.

Kabinet za uvježbavanje kliničkih vještina nezaobilazan je dio suvremenih reforma medicinske nastave, prvenstveno radi poštede bolesnika.

Prikaz rada Kabineta vještina od 2006. do 2014. godine
U razdoblju od 2006. do 2014. godine u Kabinetu vještina održalo se u sklopu poslijediplomske nastave iz Obiteljske medicine 177 vježbi. Najviše vježbi održalo se 2007. godine i to 46, a najmanje 2014. godine, njih 10.

Kabinet za uvježbavanje kliničkih vještina nezaobilazan je dio suvremene medicinske nastave iz više razloga, ali najbitniji razlog je pošteda bolesnika. Kabinet vještina osnovan je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1989. godine, a opremljen je modelima i lutkama na kojima se mogu uvježbavati vještine pružanja hitne medicinske pomoći, te dijagnostičke i intervencijske vještine, počevši od davanja intramuskularnih do primjene intraartikularnih injekcija. Osim dodiplomske nastave u Kabinetu vještina odvija se i poslijediplomska nastava iz Obiteljske medicine za one specijalizante koji još idu po starom programu. Radi se o dvodnevnom tečaju koji je organiziran za grupe od po 20 specijalizanata. Sadržajno su obuhvaćene sve vještine koje je moguće uvježbavati u Kabinetu. Nakon što nastavnik demonstrira vještinu, članovi grupe jedan po jedan samostalno uvježbavaju onoliko puta koliko im je potrebno da postignu odgovarajući stupanj kompetentnosti. Nakon nastave organizirane za grupe polaznici dolaze u dogovoru s nastavnikom samostalno uvježbavati vještine, osobito prije završnog specijalističkog ispita u koji je uključen i praktični ispit kliničkih vještina, OSKI.

U razdoblju od 2006. do 2014. godine u Kabinetu vještina održalo se u sklopu poslijediplomske nastave iz Obiteljske medicine 177 vježbi. Najviše vježbi održalo se 2007. godine i to 46, a najmanje 2014. godine, njih 10.

Zaključak: Kabinet za uvježbavanje kliničkih vještina nezaobilazan je dio suvremenih reforma medicinske nastave, prvenstveno radi poštede bolesnika. Polaznici Kabineta izražavaju visok stupanj zadovoljstva ovom vrstom nastave, ali osnovni preduvjet za rad svih kabineta vještina, pa tako i ovoga, trajna su ulaganja u opremu i nastavnički kadar. 

Nada Pjevač