x
x

Kardio.hr i Cardiologia Croatica – edukativne aktivnosti HKD-a

  Prof. prim. dr. sc. Mario Ivanuša, dr. med. specijalist kardiolog

  27.11.2013.

Hrvatsko kardiološko društvo predstavljeno je u časopisu European Heart Journal sa svojim edukativnim aktivnostima kroz internetski portal kardio.hr i časopis Cardiologia Croatica.

Kardio.hr i Cardiologia Croatica – edukativne aktivnosti HKD-a

U sekciji CardioPulse časopisa European Heart Journal od 21. studenoga 2013. godine u prvom dijelu članaka pod nazivom The new European Society of Cardiology e-learning platform for cardiology education predstavljeni su skupovi Dubrovnik Cardiology Highlights. U nastavku slijedi članak The Croatia Cardiac Society and its two educational resources, the journal Cardiologia Croatica and the web portal Kardio.hr koji predstavljaju edukativne aktivnosti Hrvatskog kardiološkog društva.

Hrvatsko kardiološko društvo

Hrvatsko kardiološko društvo (HKD) osnovano je 1992. godine, kao prva samostalna strukovna medicinska udruga u neovisnoj Hrvatskoj. Od početka je punopravna članica Europskoga kardiološkog društva i Svjetske kardiološke federacije. Okuplja oko 500 kardiologa i liječnika srodnih struka. Glavni ciljevi HKD čine skrb za kardiovaskularno zdravlje te napredak kardiološke struke i znanosti u Hrvatskoj.

Web portal kardio.hr

Na portalu se prate aktivnosti vezane uz Svjetski dan srca, Hrvatske dane zdravlja srca te kardiološke agende domaćih i međunarodnih skupova, od kojih izdvajam Dubrovnik Cardiology Highlights koji se tradicionalno održava u organizaciji Europskoga kardiološkog društva.

Moderna kardiologija, zahvaljujući izrazitoj sprezi s nizom sofisticiranih tehnoloških dostignuća i uređaja, za informiranje i edukaciju koristi prednosti informatičkih tehnologija lakše i masovnije od drugih grana medicine. Mrežne stranice pojedinih časopisa ili stručnih udruženja koriste virtualnost i plastičnost, prodornost i brzinu širenja informacija Internetom. Tako se i u Hrvatskoj na web portalu HKD (www.kardio.hr) od proljeća 2004. godine najprije objavljuju kongresne informacije (tada 5. kongres Hrvatskoga kardiološkog društva (Opatija, svibanj 2004. godine; http://web.archive.org/web/20040220053838/http://www.kardio.hr/HKD-kong2004-HR-pozdravnopismo.htm) te potom Svjetskog dana srca. Od jeseni 2005. godine objavljuju obavijesti o kontinuiranoj medicinskoj edukaciji iz kardiologije, izvješća, članci, a u posebnom izborniku i nova izdanja smjernica za dijagnostiku i liječenje kardioloških bolesti na hrvatskome jeziku. U proljeće 2006. godine informacije se počinju objavljivati nekoliko puta mjesečno, a od početka 2007. godine pretplatnici redovito dobivaju kardio.hr newsletter.

Portal od studenoga 2006. godine imameđunarodno priznanje HON Code of Conduct za kvalitetu medicinskih informacija, a regionalnu prepoznatljivost potvrđuju analiza broja posjetitelja, broja pregledanih stranica, utrošenog vremena, način pristupa portalu.

Ujesen 2013. godine web-portal čine domena, zasebnih 5 podomena pojedinih radnih skupina (croecho, crointervent, ekardiologija, prevencija, crohf), projekata (registar srčanog zatajivanja) i međunarodnih skupova (CroEcho 2011, e-Cardiology 2012, CroEcho 2013). Edukativne aktivnosti čine i programi online edukacije (webcasts uz pomoć youtube kardio.hr kanala, prijenosi/snimke webinara i događanja uživo) te aktivnosti oko nacionalne certifikacije iz transtorakalne ehokardiografije. Prate se aktivnosti vezane uz Svjetski dan srca, Hrvatske dane zdravlja srca te kardiološke agende domaćih i međunarodnih skupova, od kojih izdvajam Dubrovnik Cardiology Highlights koji se tradicionalno održava u organizaciji Europskoga kardiološkog društva.

Cardiologia Croatica

Članstvo urednika u ESC Editors' Network i časopisa u ESC National Societies Cardiovascular Journals omogućuje istodobno objavljivanje važnih članka u svim nacionalnim kardiološkim časopisima.

Mjesečno informativno glasilo Kardio list od svibnja 2006. godine dodatno je unaprijedio komunikaciju među članovima HKD. Na početku izdavanja ovaj se letak, oblikovan kao koverta, sastojao od dva lista (četiri stranice), a sadržavao je informacije na hrvatskom jeziku čiji je izvor bio portal kardio.hr. Odlično prihvaćanje ovog oblika komunikacije postupno je dovelo do nastanka časopisa koji od dvobroja za svibanj-lipanj 2012. godine nosi prepoznatljiviji naziv Cardiologia Croatica. Kontinuirano povećanje broja izdatih stranica, tisak u boji, novi format (najprije B5, potom A4), dvojezično izdanje (cjeloviti tekstovi na engleskom i hrvatskom jeziku) stvorili su temelje za prepoznatljivost i međunarodnu indeksaciju u DOAJ, EBSCO, EmCare, Index Copernicus, Open J-Gate, HINARI, Ulrichsweb. Od domaćih podatkovnih baza časopis je zastupljen u katalogu Nacionalne sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Hrvatskom arhivu weba i portalu znanstvenih časopisa Hrčak.

Časopis izlazi u 6-8 brojeva godišnje, ukupno na oko 550 stranica u tiskanoj inačici s dodatnim sadržajima u mrežnom izdanju. Naklada u tiskanoj formi iznosi 1100 primjeraka, a online izdanje je otvorenog pristupa od prvog broja i dostupuno je na poveznici http://www.kardio.hr/cardiologia-croatica/arhiva.html.

Sve vrste članaka zaprimaju se na e-adresu kardio@kardio.hr, a po prijemu ih recenzira i obrađuje malobrojni tim koji se sastoji od glavnog urednika i uredničkog odbora koje čine iskusni članovi HKD, tehničkog urednika koji grafički oblikuje tekst te prevoditeljice koja prevodi i lektorira tekstove na engleskom jeziku. U svakom broju prisutan je i jedan članak te oglas sponzora časopisa. Pored najave svih aktivnosti HKD, u časopisu se objavljuju i kongresni sažeci – posljednje dvije godine u obliku odlično prihvaćenih proširenih sažetaka.

Članstvo urednika u ESC Editors' Network i časopisa u ESC National Societies Cardiovascular Journals omogućuje istodobno objavljivanje važnih članka u svim nacionalnim kardiološkim časopisima (preglednih iz serija Almanac, najvažnijih prezentacija s godišnjeg ESC kongresa te članaka s temama Education, Conflict of Interest, ESC White Paper, ESC Search Engine itd.).

Sve spomenute aktivnosti, čiji su ciljevi standardizirati i proširiti kardiološko znanje te postići što bolju međunarodnu indeksaciju, doprinose transformaciji od parohijalnog do regionalno prepoznatljivog kardiološkog časopisa.