x
x

Važnost kvalitetne edukacije liječnika za liječenje kroničnih bolesnika

  14.06.2015.

Kvalitetna edukacija liječnika osnovni je preduvjet osiguranju kvalitetne zdravstvene zaštite bolesnika koji boluju od kroničnih bolesti.

Važnost kvalitetne edukacije liječnika za liječenje kroničnih bolesnika

Transformacija izobrazbe zdravstvenih profesionalaca preduvjet je osnaživanju zdravstvenih sustava. Taj je proces neophodan, ali i pravodoban s obzirom na mogućnosti zajedničkog pronalaženja rješenja podržanoga ubrzanim protokom znanja, tehnologija i financija te migracijom i medicinskih profesionalaca i pacijenata. Kako bi transformacija izobrazbe zdravstvenih profesionalaca bila ostvariva, potrebno je osigurati i unaprijediti kvalitetu poučavanja u nastavi medicine te osposobiti nastavni kadar za provedbu planirane izobrazbe medicinskih profesionalaca. Kako je obiteljski liječnik temeljni liječnik dobro organiziranoga zdravstvenog sustava, logično je da je osiguranje i unaprjeđenje kvalitete procesa izobrazbe ove vrste medicinskih stručnjaka i na diplomskoj i na specijalističkoj razini izobrazbe od temeljne važnosti.

Organizacija kurikula obiteljske medicine na diplomskoj razini treba se temeljiti na definiciji ishoda učenja koji prate preporuke Europske akademije nastavnika opće/obiteljske medicine (EURACT) i obuhvaćaju minimalno petnaest tema (engl. minimal core curriculum), a specijalistička izobrazba obiteljskih liječnika i program specijalizacije obiteljske medicine mora definirati ovu vrstu medicinskih profesionalaca kroz temeljne kompetencije liječnika obiteljske medicine (engl. WONCA tree) kao i kroz opće kompetencije liječnika specijalista (engl. CanMEDS). Tako organizirana izobrazba obiteljskih liječnika i na diplomskoj i na specijalističkoj razini mora biti popraćena adekvatnim sustavom praćenja napretka studenata/specijalizanata, koji treba biti integralni dio kurikula.

Kako bi transformacija izobrazbe zdravstvenih profesionalaca bila ostvariva, potrebno je osigurati i osposobiti nastavni kadar za provedbu planirane izobrazbe medicinskih profesionalaca koji će stvoriti mrežu nastavnika. Mreža nastavnika definirana je kao trajna podržavajuća, socijalna mreža individua koje dijele i razvijaju temeljnu platformu znanja, uvjerenja, vrijednosti i iskustava u svrhu ujednačavanja i unaprjeđenja sustava učenja i poučavanja.

Venija Cerovečki