x
x

Hrvatske smjernice za liječenje šećerne bolesti tipa 2

  prof. dr. sc. Slaven Kokić, Predsjednik Hrvatskog društva za dijabetes i bolesti metabolizma HLZ

  02.12.2011.

Na sastanku Hrvatskoga društva za dijabetes i bolesti metabolizma (HDDBM) Hrvatskog liječničkog zbora u sklopu 69. dana dijabetologa održanih u Sv. Martinu na Muri od 24. do 26. studenoga 2011. premijerno su predstavljene nacionalne smjernice za liječenje šećerne bolesti tipa 2, nastale kao rezultat dvogodišnjega ustrajnog rada radne skupine HDDBM-a.

Hrvatske smjernice za liječenje šećerne bolesti tipa 2

Smjernice su izdane kao suplement časopisa "Medix", uz potporu tvrtke MEDiLAB, a široj će stručnoj javnosti biti dostupne uz jesensko izdanje toga medicinskoga glasila.

Hrvatske smjernice za liječenje šećerne bolesti tipa 2 opći su prijedlog liječenja te je pri pristupu pojedinom bolesniku taj prijedlog potrebno individualizirati. Prilikom donošenja odluke u obzir treba uzeti sve komorbiditete, psihološki profil bolesnika kao i vrijeme nastanka šećerne bolesti tipa 2. Jedan od ključnih parametara praćenja je određivanje glikiranoga hemoglobina (HbA1c). Osim farmakoterapije, smjernice donose pregled o edukciji, prehrani, tjelovježbi i samokontroli bolesnika sa šećernom bolešću tipa 2. Kao predloškom za stvaranje hrvatskih smjernica o farmakoterapiji, radna skupina HDDBM-a koristila se njemačkim smjernicama, dok su dijelovi o prehrani i tjelovježbi nastali prema američkim i kanadskim smjernicama.

Smjernice nisu kopija stranih smjernica, već su prilagođene hrvatskim prilikama i namijenjene našim liječnicima kako bi što bolje mogli liječiti to teško doživotno oboljenje. Od smjernica će prije svega imati koristi bolesnici jer će po njima dobiti najbolju moguću terapiju dijabetesa, a liječnici će dobiti zaštitu struke i Komore ukoliko se budu pridržavali navedenih uputa za prevenciju i liječenje. HDDBM se obavezao svake godine izvršiti reviziju smjernica ukoliko dođe do promjena u znanstvenim saznanjima ili do novih terapijskih mogućnosti.

Implementacija Saborske rezolucije o šećernoj bolesti

Druga točka po kojoj će posljednji Dani dijabetologa ostati zapamćeni bio je okrugli stol o implementaciji Saborske rezolucije o šećernoj bolesti u svakodnevnom radu dijabetoloških timova. U lipnju 2011. Sabor Republike Hrvatske izglasao je Rezoluciju o šećernoj bolesti sastavljenu od 14 točaka. Time je postignut velik napredak kako za bolesnike tako i za struku. Naime, daljnji razvoj i djelatnost u liječenju šećernoj bolesti sada ima svoje zakonske okvire.

Imperativ je postići podjednaku razinu liječenja na području cijele države te će se u skoro vrijeme prozivati sve čimbenike u prevenciji, edukaciji i liječenju šećerne bolesti što su napravili po tom pitanju. To je velik i odgovoran, ali ujedno i izazovan posao. Mnoge stvari će trebati izmijeniti. Najteže je mijenjati životne navike zbog čega će trebati u sve škole uvesti „zdravstveni odgoj" od osnovne škole pa nadalje. Time bi se ta bolest suvremene civilizacije uvelike uspjela ukrotiti. HDDBM je Rezoluciju ozbiljno shvatio te je po sedam točaka rezolucije koje pripadaju u našu domenu oformio radne skupine koje će u idućih šest mjeseci intenzivno raditi na implementaciji postavljenih ciljeva te na idućim danima dijabetologa potkraj svibnja 2012. u Rovinju donijeti planove i zaključke za daljnji rad.

Uloga metformina u prevenciji karcinoma

Na Danima dijabetologa prepoznata je nova uloga starog i jeftinog lijeka za liječenje šećerne bolesti tipa 2 - metformina. Nepobitno je utvrđena, kako temeljem velikih prospektivnih studija bolesnika tako i temeljem eksperimentalnih dokaza, uloga metformina u sprečavanju razvoja kao i smanjenju volumena karcinoma. Dokazano je da metformin stvara aktivni oblik adenozin monofosfat proteinske kinaze (AMPK = intrastanični energetski senzor) koja suprimira razvoj i rast karcinoma, a istovremeno i pogubne učinke metaboličkog sindroma poput porasta kolesterola i triglicerida te suprimira razvoj tromba. Zbog toga je na posljednjim Danima dijabetologa tom problemu posvećen čitav blok predavanja kao i prateći simpozij.

Pioglitazon – koristi veće od rizika

Također je na Danima dijabetologa pružen kritički osvrt na sve dobre i loše učinke lijeka pioglitazona. Pioglitazon poput metformina snažno potiče aktivaciju AMPK-a te time smanjuje razvoj svih oblika karcinoma, osim neznatno veće učestalosti karcinoma mokraćnog mjehura. Također lijek ima izvanredni učinak na liječenje masne jetre (steatoze jetre) te smanjenje razvoja ateroskleroze krvnih žila. To je jedini lijek koji može (uz inzulin) djelovati na masne stanice. Kada se sumiraju sve prednosti i sve mane lijeka, prednosti su bitno veće te lijek ostaje nezamjenjiv segment u liječenju šećerne bolesti tipa 2.


prof. dr. sc. Slaven Kokić, dr. med.
predsjednik Hrvatskoga društva za dijabetes i bolesti metabolizma

http://www.medix.com.hr/izdanje.php

VEZANI SADRŽAJ > <