x
x

Dijabetes pogoršava prognozu raka dojke

  24.01.2011.

Istraživanje provedeno u SAD na Johns Hopkins University sugerira kako ženama s rakom dojke koje imaju i dijabetes prijeti povećani rizik za smrt.

Dijabetes pogoršava prognozu raka dojke

Nalazi koje je objavio Journal of Clinical Oncology se temelje na detaljnijoj analizi rezultata niza ranijih studija.

6 od 7 tih studija je ukazalo na dugoročno znatno veći rizik za smrt od bilo kojeg uzroka kod ispitanica kojima je dijabetes bio dijagnosticiran prije raka dojke.

Stopa smrtnosti od raka dojke je kod pacijentica s dijabetesom bila prosječno 50% veća nego kod pacijentica koje nisu imale dijabetes.

Istraživači napominju kako je potrebno provesti dodatne analize prije nego budu mogli ustvrditi da bi prevencija dijabetesa ili bolja kontrola koncentracije šećera u krvi dovele do bolje prognoze kod žena s rakom dojke.

Po njihovim riječima, ovakve rezultate je moguće objasniti utjecajem povišene koncentracije inzulina na brži rast tumora, te slabijim efektom kemoterapije na žene s dijabetesom.VEZANI SADRŽAJ > <