x
x

Inhalacijski uređaji kod djece od 7 do 15 godina s astmom

  02.05.2023.

Inhalacijska terapija je temelj liječenja bronhijalne astme. Neophodan je individualan odabir uređaja za inhalaciju, budući da preferencija uređaja igra važnu ulogu u stopi pogrešaka u rukovanju i pridržavanju terapije. Nova studija, autorice Tietz i suradnika imala je za cilj ispitati preferencije djece s astmom u Njemačkoj po pitanju inhalera, a da pri tome nije involvirana farmaceutska industrija.

Inhalacijski uređaji kod djece od 7 do 15 godina s astmom

Cilj ove studije bio je istražiti sklonost djece s astmom prema tipovima inhalatora koji se obično koriste u Njemačkoj. Istraživali su se učinci dobi, spola i vrste škole koju pohađaju na preferencije uređaja, kao i učestalost edukacije pacijenata i uloga pružatelja zdravstvenih usluga u odabiru inhalatora.

U ovu prospektivnu, presječnu studiju bilo je uključeno 80 djece (dob: 10,87 ± 2,62 godine). Analiza se temeljila na upitniku i validiranim kontrolnim listama. Svi su sudionici testirali korištenje devet placebo inhalatora: Breezhaler®, Diskus®, Respimat®, Spiromax®, Turbohaler®, Autohaler®, inhalator s odmjerenim dozama, Easyhaler® i Novolizer®, slučajnim redoslijedom. Za svaki uređaj, pacijenti su zamoljeni da procijene rukovanje, ocijene različite karakteristike uređaja i imenuju uređaj koji bi najviše ili najmanje voljeli koristiti.

Spiromax® je dobio najviše ocjene u najviše kategorija (4 od 7) kao što su jednostavnost pripreme, jednostavnost korištenja, način rukovanja, prikladnost u hitnoći. Novolizer® je najbolje ocijenjen u 2 kategorije: udobnost nastavka za usta, nadzor funkcija za ispravnu inhalaciju. Preferencije pacijenata s obzirom na adresirane značajke inhalatora nisu bile značajno povezane s dobi, spolom ili vrstom škole. Kontradiktorno najvišim ocjenama u većini kategorija, Spiromax® nije imenovan najpreferiranijim inhalerom, već je to bio Novolizer®.

Novolizer® i Spiromax® pokazali su veću prednost kod pedijatrijskih bolesnika u usporedbi s drugim testiranim uređajima. Sve u svemu, postojale su značajne razlike u preferencijama pri usporedbi testiranih inhalatora u različitim aspektima.