x
x

Esomeprazol u liječenju GERB-a

  Doc. dr. sc. Luka Bielen, dr. med., specijalist internist

  08.02.2015.

Zadovoljstvo bolesnika s gastroezofagealnom refluksnom bolesti primjenom esomeprazola nakon prethodne terapije drugim inhibitorom protonske pumpe

Esomeprazol u liječenju GERB-a

Esomeprazol je inhibitor protonske pumpe (IPP) indiciran, između ostalog, za liječenje gastroezofagealne refluksne bolesti (GERB). Vezano uz kontrolu simptoma GERB-a i zadovoljstvo bolesnika liječenjem IPP-om, u Nizozemskoj je provedeno veliko opservacijsko multicentrično istraživanje kod 4929 bolesnika s GERB-om. Ambulantnim bolesnicima liječenima omeprazolom, lansoprazolom, rabeprazolom ili pantoprazolom terapija je promijenjena u esomeprazol, te je nakon medijana od 28 dana pomoću upitnika vezanog za simptome GERB-a procijenjeno zadovoljstvo liječenjem prije i nakon zamjene prijašnjeg IPP-a esomeprazolom.

Od 4929 bolesnika samo je 21.9% bilo zadovoljno terapijom prije promjene terapije u esomeprazol, nakon čega je čak 88% bolesnika bilo zadovoljno. Nadalje, prije promjene terapije je 84% bolesnika imalo simptome GERB-a, dok je nakon promjene samo 26.9% još uvijek imalo simptome.

Zbog bolje kontrole simptoma, 71.3% bolesnika bilo je zadovoljnije esomeprazolom nego prijašnjim IPP-om. Također, od 1069 bolesnika koji su bili zadovoljni prijašnjom terapijom, njih 39.4% izrazilo je veće zadovoljstvo terapijom esomeprazolom.

Autori zaključuju da promjena terapije GERB-a IPP-om u esomeprazol dovodi do bolje kontrole simptoma GERB-a i većeg zadovoljstva bolesnika liječenjem. 

VEZANI SADRŽAJ > <