x
x

Strateški plan za smanjenje prekomjernog unosa soli u RH 2015. - 2019.

  14.10.2014.

Cilj Strateškog plana za smanjenje prekomjernog unosa kuhinjske soli u Republici Hrvatskoj 2015. -2019 jest postupno smanjivati unos kuhinjske soli u općoj populaciji Republike Hrvatske za prosječno 4% godišnje, sa sadašnjih 11,3 grama dnevno na 9,2 grama 2019. godine.

Strateški plan za smanjenje prekomjernog unosa soli u RH 2015. - 2019.
Plan predviđa niz aktivnosti usmjerenih prema prehrambenoj industriji, od obaveznog označavanja udjela soli u prehrambenim proizvodima, poticanja prehrambenih tvrtki da smanje količinu soli koju dodaju u proizvode, smanjenja količine soli u gotovoj hrani, u restoranima, školskim kuhinjama itd.

To bi bio u konačnici doprinijelo ostvarenju plana Svjetske zdravstvene organizacije i UN-a o smanjenju unosa kuhinjske soli za 30% do 2025. godine, koji je usvojen u Europskom okviru za nacionalne inicijative za smanjenje unosa kuhinjske soli putem hrane.

Smanjenje unosa kuhinjske soli doprijet će snižavanju arterijskog tlaka na populacijskoj razini za 2 mmHg, smanjiti će se prevalencija arterijske hipertenzije, sniziti će se ukupan kardiovaskularni rizik, smanjiti će se broj moždanih udara i infarkta miokarda, značajno će se smanjiti potreba za antihipertenzivima, uz sve očekivane i druge povoljne učinke na zdravlje izvan kardiovaskularnog, cerebrovaskularnog sustava i bubrega.

Osim podizanja zdravlja nacije isto će pridonijeti i smanjivanju opterećenja zdravstvenog proračuna što je zaključeno u Znanstvenom mišljenju Hrvatske agencije za hranu. Hrvatski zavod za javno zdravstvo zadužen je za praćenje provedbe Strateškog plana za smanjenje prekomjernog unosa kuhinjske soli u Republici Hrvatskoj i o provedbi i rezultatima istog izvještavat će Ministarstvo zdravlja na godišnjoj razini.