x
x

Pregestacijska debljina - čimbenik rizika za preeklampsiju

  14.05.2019.

Cilj istraživanja je proučiti pregestacijsku i gestacijsku debljinu kao čimbenika rizika nastanka preeklampsije koristeći indeks tjelesne mase (ITM). Klinička studija uključila je 55 trudnica s preeklampsijom i 50 trudnica bez preeklampsije s mjerenjem pregestacijskog i gestacijskog ITM.

Pregestacijska debljina - čimbenik rizika za preeklampsiju

Srednja vrijednost tjelesne težine u preeklamptičnih trudnica iznosila je 88,195 kg, a u kontrolnoj skupini 77,030 kg. Kod žena s preeklampsijom, srednja vrijednost gestacijske debljine je bila 15,709 kg, dok je u kontrolnoj skupini bila 14,760 kg, gdje testirana vrijednost nije pokazala statističku značajnost između žena s preeklampsijom u odnosu na kontrolnu skupinu. Srednja vrijednost ITM u preeklamptičnih trudnica iznosi 32,235 kg/m2, a u kontrolnoj skupini ITM je iznosila 27,766 kg/m2, što je statistički značajno.

U ovom istraživanju, dokazan je značajno viši prekoncepcijski ITM u preeklamptičnih trudnica, nego u skupini zdravih trudnica, što sugerira povišeni pregestacijski ITM čimbenikom rizika nastanka preeklamspije.

Jasna Čerkez Habek, Mirna Vuković Bobić, Dubravko Habek, Dario Gulin, Sandra Gulin

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Olfen gelMaxfluAndol PRO
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT total energy
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: