x
x

Sigurnost i učinkovitost podesive želučane vrpca u liječenju debljine

  22.11.2014.

Želučana vrpca pokazala se sigurnom i učinkovitom nakon tri godine u podskupini nemorbidno pretilih pacijenata u nacionalnom istraživanju, objavljeno je u Croatian Medical Journalu.

Sigurnost i učinkovitost podesive želučane vrpca u liječenju debljine

Cilj Analizirati trogodišnje ishode pacijenata s nižim indeksom tjelesne mase (<35 kg/m2 je ugrađena podesiva želučana vrpca u različitim bolnicama u francuskom sustavu zdravstvenog osiguranja.

Postupci Iz prospektivno prikupljenih podataka o skupini od 517 morbidno pretilih pacijenata kojima je ugrađena podesiva želučana vrpca (Swedish Adjustable Gastric Band®, SAGB) (Clinical Trials Web baza podataka, #NCT01183975), izdvojili smo i retrospektivno analizirali podatke o podskupini od 29 pacijenata s nižim indeksom tjelesne mase (eng, BMI). Pacijenti su imali teški komorbiditet povezan s pretilošću, ranije su bili podvrgnuti barijatrijskom zahvatu koji je zahtijevao ponovnu intervenciju, ili su imali maksimalni indeks tjelesne mase u odrasloj dobi ≥40. Ocijenili smo sigurnost (mortalitet, neželjeni događaji) i učinkovitost želučane vrpce (promjena indeksa tjelesne mase, gubitak suvišne težine [eng. EWL, %], ukupan gubitak težine [eng. %TBWL], kvaliteta života [eng. QoL], i komorbiditeti).

Rezultati Više kirurških timova/bolnica uključilo je pacijente i provelo SGB zahvate između rujna 2007. i travnja 2008. Od 29 pacijenata s nižim indeksom tjelesne mase (srednja dob, 41,3±10,3 godina), 89,7% su bile žene, a pretilost je trajala 13,6±7,3 godina. Srednji indeks tjelesne mase bio je 31,5±3,7, a 15/29 pacijenata imalo je 37 komorbiditeta. Na pregledu nakon 3 godine, indeks tjelesne mase bio je 29,4±4,9 (srednja promjena, -2,3±6,2; P=0,069); ukupan kohortni EWL, 7,3±74,8%; TBWL, 6,2±18,8%; BMI ≥30 do <35 EWL, 38,8±48,0%; 15/29 pacijenata imalo je 7 komorbiditeta (P<0,031). Trinaest pacijenata imalo je 20 neželjenih događaja (44,8%); 25/29 (86,2%) pacijenata zadržalo je SAGB vrpcu nakon 3 godine.

Zaključak Nakon trogodišnjeg praćenja, retrospektivna analiza podskupine pacijenata s BMI <35 kg/m2, od kojih su neki imali raniji barijatrijski zahvat, pokazala je da je SAGB vrpca sigurna i  učinkovita.

Goran Ribaric, Jane Buchwald