x
x

Trendovi incidencije i mortaliteta od melanoma u Hrvatskoj, 1988.-2008.

  21.06.2012.

Stope mortaliteta od melanoma u Hrvatskoj kontinuirano i značajno rastu, slično onima u ostalim zemljama s niskom/umjerenom incidencijom. Potrebno je dodatno istražiti specifične uzroke rastućih trendova te uvesti učinkovite javno-zdravstvene mjere za smanjenje tereta melanoma, objavljeno je u CMJ-u.

Trendovi incidencije i mortaliteta od melanoma u Hrvatskoj, 1988.-2008.

Cilj Analizirati trendove incidencije i mortaliteta od melanoma u Hrvatskoj, 1988.-2008., usporediti ih s trendovima u ostalim populacijama, i identificirati potencijalne promjene u trendovima.

Postupci Podaci o incidenciji prikupljeni su iz Hrvatskog registra za rak, a podaci o mortalitetu iz Hrvatskog zavoda za statistiku. Dobno-specifične stope izračunate su pomoću populacijskih procjena Ujedinjenih naroda. Dobno-standardizirane stope izračunate su metodom izravne standardizacije, koristeći svjetsku standardnu populaciju. Za procjenu trendova incidencije i mortaliteta proveli smo regresijsku analizu uz pomoć točaka spajanja (engl, joinpoint regression analysis).

Rezultati Trend značajnog porasta incidencije, s procijenjenim godišnjim postotkom promjene (engl, EAPC) od 5,9% za muškarce i 5,6% za žene, bio je stabilan u čitavom 21-godišnjem razdoblju i nisu nađene dodatne točka spajanja. Ukupni porast incidencije između prvog i zadnjeg petogodišnjeg razdoblja bio je 149% za muškarce i 130% za žene. Primijećen je i značajan porast u trendu mortaliteta, s EAPC-om od 3,0% za muškarce i 2,4% za žene. Točke spajanja nisu identificirane. Ukupni porast mortaliteta između prvog i zadnjeg petogodišnjeg razdoblja bio je 45% za muškarce i 50% za žene.

Zaključak Stope mortaliteta od melanoma u Hrvatskoj kontinuirano i značajno rastu, slično onima u ostalim zemljama s niskom/umjerenom incidencijom. Potrebno je dodatno istražiti specifične uzroke rastućih trendova te uvesti učinkovite javno-zdravstvene mjere za smanjenje tereta melanoma.

Jelena Barbarić, Ariana Znaor