x
x

Udžbenik: Fetalna medicina i opstetricija

  18.07.2014.

Udžbenik je namijenjen studentima u dodiplomskoj nastavi iz predmeta Ginekolologija i opstetricija, ali će biti vrlo korisno štivo i specijalizantima iz ginekologije i opstetricije za polaganje specijalističkog ispita, subspecijalizantima iz fetalne medicine, specijalistima iz ginekologije i opstetricije, a i liječnicima drugih specijalnosti.

Udžbenik: Fetalna medicina i opstetricija

Udžbenik ima ukupno 84 tematske jedinice - poglavlja; podijeljen je u 16 velikih tematskih cjelina.

U prvoj tematskoj cjelini (Perinatalni mortalitet, fetalna smrtnost i materalni mortalitet) obrađena je perinatalna i materalna smrtnost.

Druga cjelina (Anatomija ženskih spolnih organa) sadrži tri tematske jedinice. U tom su poglavlju autori temeljito opisali građu ženskoga spolnog sustava, češće i rjeđe anomalije ženskoga spolnog sustava te postupak uzimanja ginekološke anamneze, pregled trudnice u ranoj i uznapredovaloj trudnoći, te pregled rodilje tijekom porođaja.

Treća cjelina (Oplodnja i implantacija) opisuje transport gameta, oplodnju i implantaciju oplođene janje stanice i rani embrionalni razvoj oplođene jajne stanice po tjednima.

U četvrtoj cjelini (Fiziologija trudnoće i antenatalna skrb) temeljito se opisuju razvoj i građu posteljice, njezina nutritivna i respiracijska funkcija, fiziologija, patologija i citologija plodove vode. Opisane su i nasljedne bolesti s najnovijim biokemijskim testovima u otkrivanju fetalnih anomalija. Temeljito je opisana fiziologija fetusa (fetalni rast i fetalna maturacija) i fiziološke promjene tijekom trudnoće.

Peta cjelina (Ultrazvuk u opstetriciji) se bavi ultrazvučnom dijagnostikom u ranoj i u uznapredovaloj trudnoći.

Šesta cjelina (Fiziologija porođaja) temeljno je poglavlje ovog udžbenika, jer se bavi mehanizmom, inicijacijom i aktivnim vođenjem normalnoga porođaja, kardiotokografijom, trećim porođajnim dobom, fiziologijom babinja i laktacijom, te prilagodbom novorođenčeta na izvanmaternični život. Posebno je temeljito opisano poglavlje kardiotokografije, a priložene slike različitih primjera kardiotokografskog zapisa iz prakse pomažu u razumijevanju opisanoga teksta.

Sedma cjelina (Patologija trudnoće) je uz prethodno poglavlje, jedno od temeljnih poglavlja.  U ovom je poglavlju u 28 tematskih jedinica opisana sva patologija trudnoće. Opisana su patološka stanja koja se mogu pojaviti tijekom trudnoće, od onih češćih (hipertenzija, spontani pobačaj, prijevremeni porođaj) do rjeđih (intrahepatična kolestaza). Posebno je obrađena problematika bolesti ostalih organa i trudnoće. Navedene su preporuke i protokoli prema najnovijim svjetskim i europskim standardima u liječenju različite patologije trudnoće. Tu se nalaze i tematske jedinice o dijabetesu u trudnoći.

Osma cjelina (Patologija porođaja) opisuje patološka stanja tijekom porođaja. Temeljito su opisana stanja disproporcije i sužene zdjelice, atonije uterusa, anomalije djetetova polažaja  stava glavice, stav i porođaj zatkom, te distocija fetalnih ramena.

Deveta cjelina (Zahvati u opstetriciji) sadrži 6 tematskih jedinica koje opisuju porođaj opstetričkim kliještima i vakuum ekstraktorom, način izvođenja carskog reza, epiziotomije, ljuštenje posteljice i manualnu eksploraciju, te ozljede mekog tkiva i simfize nakon porođaja.

Deseta cjelina (Anestezija i analgezija u opstetriciji) opisuje anesteziju i analgeziju u opstetriciji.

Jedanaesta cjelina (Patologija babinja) obrađuje patološka stanja koja se mogu pojaviti tijekom babinja.

Dvanaesta cjelina (Poslijeporođajne psihijatrijske bolesti) govori o psihijatrijskim bolestima koje se mogu pojaviti nakon porođaja.

Trinaesta cjelina (Patološka anomalija fetusa, posteljice i citodijagnostika upala rodnice i vrata maternice) odnosi se na patološku anatomiju fetusa i posteljice te citodijagnostiku u opstetriciji.

Četrnaesta cjelina (Lijekovi u trudnoći) temeljito opisuje primjenu lijekova u trudnoći po skupinama te sigurnost njihove primjene u trudnoći.

Petnaesta cjelina (Forenzički aspekti) uz pomoć 4 citirane referencije govori o liječničkoj odgovornosti s pravnoga i forenzičkoga gledišta.

U šesnaestoj cjelini (Bolesti novorođenčeta) opisani su vitalni znakovi i najčešće bolesti novorođenčeta.

VEZANI SADRŽAJ > <