x
x

Ishodi trudnoća kod primjene glatiramer acetata tijekom sva tri trimestra

  05.10.2023.

Podaci o izloženosti trudnica s dijagnozom multiple skleroze koje su tijekom cijele trudnoće bile izložene nekom od lijekova koji modificiraju bolest vrlo su rijetki. U analizi objavljenoj u časopisu European Journal of Neurology procijenjen je rizik trudnica oboljelih od multiple skleroze koje su liječene glatiramer acetatom tijekom cijelog razdoblja trudnoće.

Ishodi trudnoća kod primjene glatiramer acetata tijekom sva tri trimestra

U analizu su uključene trudnice s dijagnozom multiple skleroze koje su tijekom sva tri tromjesječja trudnoće primale 20 i 40 mg/ml glatiramer acetata u razdoblju od 1997. do 2020. Analizirani su i prospektivni i retrospektivni rezultati o ishodu trudnoće iz Tevine globalne farmakovigilancijske baze.

Primarna krajnja točka bile su velike kongenitalne malformacije na temelju Europske klasifikacije nadzora kongenitalnih anomalija i blizanaca (EUROCAT).

Dodatne krajnje točke uključivale su smrt fetusa, prijevremeni porod i nisku porođajnu težinu. Stopa velikih kongenitalnih malformacija je uspoređena s osnovnom stopom EUROCAT-a.

U analizu je ukupno uključeno 618 trudnica koje su uzimale glatiramer acetat tijekom cijele trudnoće, a praćeno je 634 fetusa uz 14 blizanačkih trudnoća. Zabilježena je jedna fetalna smrt.

Prospektivni podaci prijavljeni prije saznanja o ishodu trudnoće uključili su 414 fetusa od kojih su svi živorođeni i nije bilo podataka o fetalnoj smrti. Prijevremeni porod prijavljen je u 23/213 (10,8%) trudnoća s poznatom gestacijskom dobi. Niska porođajna težina zabilježena je u 13/203 (6,4%) novorođenčadi s poznatom porođajnom težinom. Prevalencija velikih kongenitalnih malformacija u prospektivnoj skupini bila je u rasponu s 2,2% na 2,4%, što je bilo slično osnovnim stopama ishoda trudnoća (2,1%–3,0%).

Izloženost glatiramer acetatu od 20 i 40 mg/ml in utero tijekom sva tri trimestra trudnoće nije bila povezan s nepovoljnim ishodima trudnoće ili malformacijama kod novorođenčadi.