x
x

Stručno - znanstveni skup: Majka i dijete 2017.

  28.09.2017.

Stručno - znanstveni skup: Majka i dijete 2017. održat će se 29. 9. u Hotelu Westin u Zagrebu. Na stručno-znanstvenom skupu posvećenom majci i djetetu bavit ćemo se različitim temama s područja perinatalne medicine i skrbi o majci i djetetu, kroz seriju predavanja, radionica i usklađenih rasprava u prijateljskom okružju.

Stručno - znanstveni skup: Majka i dijete 2017.

Donijeti novi život na svijet zasigurno je najbolje djelo koje žena može učiniti u životu. Trudnoća je proces prepun emocija - strahova, sreće, zabrinutosti, veselja - koje se isprepliću tijekom devet mjeseci, a potom nastavljaju u obliku skrbi za dojenče i malo dijete. Temeljna znanja koja zdravstveni djelatnici moraju prenijeti trudnicama i mladim roditeljima vezana su uz prehranu, dodatke prehrani, prevenciju i suportivnu terapiju različitih tegoba koje se javljaju u tom vulnerabilnom razdoblju. Skupina domaćih stručnjaka prikazat će stoga nove znanstvene spoznaje, smjernice, iskustva i dobre prakse koje mogu biti od koristi farmaceutima, liječnicima i nutricionistima.

Na stručno-znanstvenom skupu posvećenom majci i djetetu bavit ćemo se različitim temama s područja perinatalne medicine i skrbi o majci i djetetu, kroz seriju predavanja, radionica i usklađenih rasprava u prijateljskom okružju.

Pridružite nam se i ove godine!

PRELIMINARNI PROGRAM:

 08:00-09:00 REGISTRACIJA SUDIONIKA

 09:00-09:15 OTVARANJE STRUČNOG SKUPA

 09:15-09:45 Dr.sc. Miro Šimun Alebić, dr.med.: Suportivna terapija neplodnosti

 09:45-10:15 Prof.dr.sc. Marina Ivanišević, dr.med.: Željezo u trudnoći

 10:15-10:45 Prof.dr.sc. Željko Krznarić, dr.med.: Gastroenterološke tegobe u trudnoći

 10:45-11:15 Prof.dr.sc. Milivoj Jovančević, dr.med.: Pedijatrijska skrb u prvim godinama života - prikaz dobre prakse

 11:15-11:25 RASPRAVA

11:25-11:45 PAUZA ZA KAVU

 11:45-12:15 Doc.dr.sc. Darija Vranešić Bender, dipl.ing.: Novosti u formulacijama prenatalnih dodataka prehrani

 12:15-12:45 Dr.sc. Lea Pollak, dipl.ing.: Dodaci prehrani i hrana za malu djecu

 12:45-13:15 prim.mr.sc. Aleksandra Bonevski, dr.med.: Anemije u dječjoj dobi

 13:15-13:45 Anja Žaler, mag. pharm.: Probiotici tijekom trudnoće i dojenja

 13:45-13:55 RASPRAVA

 13:55-15:00 RUČAK

 15:00-15:30 Dr.sc. Nives Pustišek, dr.med.: Najčešći dermatološki problemi kod dojenčadi i male djece

 15:30-16:00 Katarina Fehir Šola, mag.pharm, mag.univ.spec.: Ljekarna prijatelj dojenja

16:00-16:30 Martina Šepetavc, mag.pharm.: Pedijatrijska savjetovališta u ljekarnama - hrvatski model izvrsnosti

 16:30-16:45 RASPRAVA i ZATVARANJE SKUPA

InPharma