x
x

CHRODIS Model zdravstvene njege pacijenata s multimorbiditetom

  07.02.2017.

JA-CHRODIS Model zdravstvene njege pacijenata s multimorbiditetom na primjerima šećerne bolesti i mentalnog zdravlja

CHRODIS Model zdravstvene njege pacijenata s multimorbiditetom

Model zdravstvene njege pacijenata s multimorbiditetom razvijen je u sklopu Zajedničkog akcijskog plana istraživanja kroničnih bolesti i promicanja zdravog starenja tijekom života (JA-CHRODIS).

Provedena je opsežna analiza ključnih komponenata za poboljšanje skrbi pacijenta s multimorbiditetom u Europi. 

U publikaciji „Primjena JA-CHRODIS Modela zdravstvene njege pacijenata s multimorbiditetom na primjeru šećerne bolesti i mentalnog zdravlja“ ukratko su sažeti stavovi i iskustva stručnjaka u upravljanju liječenja kroničnih bolesnika. 

Studija jasno definira potrebu za medijaciju interdisciplinarnog tima liječnika s pacijentom, te potrebu za adekvatnom edukacijom osobe radnog naziva "case manager". 

Zajednički akcijski plan istraživanja kroničnih bolesti i promicanja zdravog starenja tijekom životnog ciklusa (JA-CHRODIS) okuplja 72 partnera iz 23 zemlje članice EU s ambicijom smanjenja tereta kroničnih bolesti kroz bolje korištenje postojećih znanja i resursa. CHRODIS predlaže Model zdravstvene njege pacijenata s multimorbiditetom s ciljem boljeg korištenja resursa i unapređenjem kvalitete života pacijenata.