x
x

CHRODIS PLUS inicijativa vezana za smanjenje tereta kroničnih nezaraznih bolesti

  21.08.2018.

CHRODIS PLUS je trogodišnja združena incijativa (2017. – 2020.) financirana od strane Europske Komisije i pridruženih partera. Nastavak je združene inicijative CHRODIS (2014. – 2017.)

CHRODIS PLUS inicijativa vezana za smanjenje tereta kroničnih nezaraznih bolesti

Uloga CHRODIS PLUS

Tijekom 36 mjeseci koliko traje projekt, CHRODIS PLUS će pridonijeti smanjenju tereta kroničnih bolesti promoviranjem implementacija politika i primjera dobre prakse koje su se pokazale uspješnima. Stoga su glavne aktivnosti CHRODIS PLUS izrada 17 političkih dijaloga i 25 implementacija pilot projekata:

  • Politički dijalozi (15 na nacionalnoj razini, 2 na razini EU) podižu svijest donositelja odluka o potrebi za poboljšanjem aktivnosti za borbu protiv kroničnih bolesti
  • Pilot projekti usmjereni su na sljedeća područja: promocija zdravlja i primarna prevencija, Integrirani multimorbiditetni model skrbi, promicanje kvalitete skrbi za osobe s kroničnim bolestima, osnaživanje pacijenata uz pomoć informacijsko-komunikacijskih tehnologija (ICT)

CHRODIS PLUS se sastoji od osam radnih paketa. Tri paketa: WP1, WP2 i WP3 imaju za cilj podršku i koordinaciju rada ostalih pet radnih paketa. Hrvatska sudjeluje u tri radna paketa:

  • WP 4: Integration into National Policies and Sustainability
  • WP5: Health Promotion and Disease Prevention
  • WP7: Fostering the Quality of Care Integration into National Policies and Sustainability

EU i kronične bolesti

Smanjenje tereta kroničnih bolesti kao što su šećerna bolest, kardiovaskularne bolesti, zloćudne bolesti i mentalni poremećaji, prioritet je zemalja članica EU jer ove bolesti u Europi pogađaju 8 od 10 osoba starijih od 65 godina. Unutar zemalja članica EU danas postoji znanje o učinkovitim i isplativim načinima za prevenciju i liječenje kardiovaskularnih bolesti, moždanog udara i dijabetesa tipa 2. Postoji veliki potencijal za smanjenje tereta kroničnih bolesti ukoliko se bolje iskoriste postojeća znanja.

Procjenjuje se da godišnji trošak kroničnih bolesti za EU iznosi 115 milijardi €, ili 0,8% GDP-a. Približno 70 do 80% budžeta za zdravstvenu skrb unutar EU troši se na liječenje kroničnih bolesti.

Temeljni principi CHRODIS PLUS akcije

Inicijative vezane za smanjenje tereta kroničnih nezaraznih bolesti trebaju se temeljiti na :

  • Promicanju zdravlja i primarnoj prevenciji
  • Osnaživanju pacijenata
  • Hvatanju u koštac sa smanjenjem funkcionalnih sposobnosti i kvalitete života, kao glavnih posljedica kroničnih bolesti
  • Strukturiranju zdravstvenih sustava na način da su održivi i odgovaraju na starenje populacije

Trajanje projekta: 2017. – 2020.
Voditelj projekta: Ivana Brkić Biloš, dr.med.
Poveznica na izvornu stranicu projekta: http://chrodis.eu

Izvor: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, www.hzjz.hr