x
x

Antiepileptik topiramat učinkovit u liječenju alkoholizma

  David Čičić, dr. med.

  03.03.2014.

Terapija antiepileptikom topiramatom može pomoći u postizanju potpune redukcije konzumacije alkohola u ovisnika koji žele prestati piti, tvrdi novo istraživanje objavljeno u časopisu The American Journal of Psychiatry.

Antiepileptik topiramat učinkovit u liječenju  alkoholizma
Grupa bolesnika na terapiji topiramatom imala je značajno veći broj dana s potpunom apstinencijom, niže serumske koncentracije jetrenog enzima gama-glutamiltransferaze (GGT) i manje problema povezanih s alkoholom.

Randomizirano kontrolirano kliničko istraživanje provedeno na 138 bolesnika pokazalo je povezanost terapije topiramatom, u maksimalnoj dozi 200 mg/dan tijekom 12 tjedana, s pet puta manjom vjerojatnošću proživljavanja dana s teškim opijanjem u odnosu na placebo. Tijekom zadnja 4 tjedna istraživanja kod 35,8% bolesnika na terapiji topiramatom nije bilo dana s teškim opijanjem za razliku od samo 16,9% bolesnika koji su primali placebo. Nadalje, grupa bolesnika na terapiji topiramatom imala je značajno veći broj dana s potpunom apstinencijom, niže serumske koncentracije jetrenog enzima gama-glutamiltransferaze (GGT) i manje problema povezanih s alkoholom.

Dodatnom analizom se pokazalo da je opaženi učinak topiramata na dane s teškim opijanjem izražen samo u homozigota za C alel na lokusu rs2832407. Ako se ovo pokaže točnim, genotipizacijom rs2832407 lokusa moći će se identificirati bolesnici s potencijalno dobrim terapijskim odgovorom.

U Republici Hrvatskoj , prema proračunima, ima tprilike 200 000 do 240 000 alkoholičara. Smatra se da 15% odraslih muških osoba boluje od alkoholizma, a još ih 15% prekomjerno pije. Sve je izraženija i konzumacija alkohola kod žena.

U nas je rasprostranjena društvena potrošnja alkoholnih pića, a počinje se piti vrlo rano, u prosjeku u dobi od 14 do 16 godina. Prema podacima HZJZ-a za 2011. godinu, vodeći uzroci hospitalizacija iz skupine mentalnih poremećaja, s udjelom 19,4%, bili su mentalni poremećaji uzrokovani alkoholom.