x
x

Nacionalni rezultati istraživanja o alkoholu u okviru JA RARHA

  23.06.2017.

U cilju smanjenja štete povezane s alkoholom važno je podizanje svijesti i informiranje svih dionika društva kao i praćenje pojavnosti rizične konzumacije alkohola.

Nacionalni rezultati istraživanja o alkoholu u okviru JA RARHA

Kako bi mogli donijeti racionalne odluke, potrošači trebaju biti informirani ne samo o  karakteristikama proizvoda i korisnim svojstvima, nego i o rizicima kojima će biti izloženi zbog konzumiranja istih.

Zajednička akcija za smanjenje štete povezane s alkoholom (engl. EU Joint Action on Reducing Alcohol Related Harm – RARHA) financirana je sredstvima EU u okviru drugog EU zdravstvenog programa. Hrvatska je sudjelovala u dva radna paketa.

Donosimo sažetak hrvatskih rezultata istraživanja provedenog unutar radnog paketa 4. u sklopu STANDARDIZIRANOG EUROPSKOG ISTRAŽIVANJA O ALKOHOLU (kr. RARHA SEAS).

Prezentaciju istraživanja RARHA SEAS s grafovima i kartama možete preuzeti na stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (pdf).