x
x

HLK: 115 kandidata za inozemno stručno usavršavanje u 2020. godini

  03.07.2020.

Hrvatska liječnička komora odabrala je 115 kandidata kojima će dodijeliti novčana sredstva za inozemno stručno usavršavanje u 2020. godini. Time je završen natječaj kojim HLK svake godine podupire svoje članove u stjecanju novih ili unaprjeđenju postojećih znanja i vještina, kako bi ih zatim implementirali u svoj svakodnevni rad te prenijeli ostalim kolegama liječnicima.

HLK: 115 kandidata za inozemno stručno usavršavanje u 2020. godini

Na natječaju koji je bio otvoren od siječnja do ožujka 2020. prednost su imali kandidati čija inozemna edukacija traje dulje od 10 dana, kao i kandidati koji volonterski aktivno sudjeluju u Komorinim projektima.

Popis članova Komore koji su dobili stipendiju za inozemno stručno usavršavanje može se pronaći ovdje.

Budući da su ove godine zbog pandemije koronavirusa odgođena brojna inozemna stručna usavršavanja, molimo kandidate koji su ostvarili pravo na stipendiju da nam jave nove termine, s napomenom da edukacija mora započeti najkasnije do 31. prosinca 2020.

Svake godine sve je veći interes članova HLK za ovu vrstu potpore Hrvatske liječničke komore. Tako je do sada više od 240 liječnika dobilo stipendije kroz Komorin program poticanja stručnog usavršavanja. Pozitivna iskustva liječnika stečena kroz inozemne edukacije velika je motivacija Hrvatskoj liječničkoj komori da nastavi s ovakvom vrstom potpore svojim članovima.

Izvor: Hrvatska liječnička komora