x
x

Teme o spolno prenosivim infekcijama u kurikulumu zdravstvenog odgoja

  20.06.2013.

Teme o spolno prenosivim infekcijama i reproduktivnom zdravlju u kurikulumu zdravstvenog odgoja prezentirane su na 5. hrvatskom kongresu o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama održanom krajem travnja u Opatiji.

Teme o spolno prenosivim infekcijama u kurikulumu zdravstvenog odgoja

Novi kurikulum zdravstvenog odgoja u osnovnim i srednjim školama, koji je započeo probno od školske godine 2012./2013., upravo je to i prepoznao.

Uz postojeće zdravstveno odgojne teme u dosadašnjem nastavnom planu i programu u svaki razred osnovne i srednje škole uvršteno je deset do dvanaest sati nastave s novim metodskim jedinicama.

Nove metodske jedinice su predviđene kao dopuna i/ili proširenje postojećih sadržaja. Važnost ovih novih sadržaja je i zato što pojedine srednje škole (npr. strukovne škole) uopće nemaju u nastavnom planu i programe biologiju, i posljedično tome, učenici su bilo kakove zdravstveno odgojene sadržaje posljednji put slušali u osnovnoj školi.

U ovom radu će biti prikazano koje teme o spolno prenosivim infekcijama i reproduktivnom zdravlju su do sada bile prisutne u kurikulumu i što je novo dodano i koliko u provedbi programa sudjeluje zdravstvo odnosno službe za školsku i sveučilišnu medicinu pri zavodima za javno-zdravstvo.

Iz praktičnih razloga program zdravstvenog odgoja je podijeljen u četiri dijela: Živjeti zdravo, Prevencija ovisnosti, Prevencija nasilničkog ponašanja i Spolna/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje. U provedbenom smislu ova podjela je umjetna i zapravo treba sve metodske jedinice promatrati dijelom cjelovitog programa.

Osobita pozornost u kurikulumu je dana ishodima učenja kako u postojećem programu tako i u novim metodskim jedinicama.

U kurikulumu je jasno iskazano koji su sadržaji/teme do sada bili prisutni u nastavnom planu i programu, a mogu se smatrati dijelom zdravstvenog odgoja, a što je zapravo novo dodano.

Analizirajući teme u kurikulumu zdravstvenog odgoja po razredima, a povezane sa spolno prenosivim infekcijama i reproduktivnim zdravljem po razredima nalazimo sljedeće sadržaje:

1. razred osnovne škole

postojeći program – svakodnevne zdrave navike i briga za svoje zdravlje, higijena ruku

novi program – uporaba sanitarnog čvora

2. razred osnovne škole

postojeći program - /

novi program – zdravlje i bolest, kako sačuvati zdravlje, odgovornost za zdravlje i odgovorno ponašanje

3. razred osnovne škole

postojeći program – higijena tijela, čistoća je pola zdravlja

novi program – razvoj ljudskog tijela, duševno i opće zdravlje, ponašanje i naše zdravlje pojam zdravlja u holističkom kontekstu, odgovornost i poštovanje prema vlastitom tijelu

4. razred osnovne škole

postojeći program – ljudsko tijelo, svakodnevne zdrave navike i briga za svoje zdravlje, važnost osobne čistoće/higijene, pubertet, uvažavanje različitosti, osobnost pojedinca, moje tijelo

novi program – rast i razvoj ljudskog tijela od začeća do puberteta, osobna odgovornost za zdravlje i odgovorno ponašanje, razlike rodnih uloga u društvu/obitelji, rodna očekivanja među vršnjacima u školi.

Cjeloviti prikaz pojedinih tema u kurikulumu i ishoda učenje za više razrede osnovne škole i srednju školu prikazan je tijekom izlaganja.

Vesna Jureša¹, Vera Musil¹, Marjeta Majer¹, Iva Pejnović Franelić²

¹Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja «Andrija Štampar» Medicinskog fakulteta, Katedra za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvena zaštite, ²Hrvatski zavod za javno zdravstvo

5. hrvatski kongres o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama s međunarodnim sudjelovanjem, Opatija 2013.