x
x

Nepotrebni ginekološki pregledi mladih djevojaka i rutinski Papa testovi?

  07.01.2020.

Uobičajena skrb za mlade žene u SAD-u je manualni ginekološki pregled i Papa test, unatoč važećim smjernicama koje to rutinski ne preporučuju, objavljeno je i časopisu JAMA Internal Medicine.

Nepotrebni ginekološki pregledi mladih djevojaka i rutinski Papa testovi?

Od 3400 ispitanih djevojaka u dobi od 15 do 20 godina, 23% je prijavilo da je u protekloj godini imalo bimanualni ginekološki pregled. Preko polovice ovih pregleda bilo je potencijalno nepotrebno - to jest, bili su dio rutinskog pregleda mladih djevojaka koje nisu bile trudne i nisu imale intrauterini uložak te nisu nedavno liječile spolno prenosivu infekciju.

Uz to, 19% ispitanica je prošle godine obavila Papa test, od čega je u gotovo tri četvrtine djevojaka to bilo potencijalno nepotrebno (Papa test se uglavnom ne preporučuju prije 21. godine života).

Istraživači su zaključili da je potrebna daljnja edukacija zdravstvenih radnika, roditelja i samih djevojaka radi poboljšanja svijesti o profesionalnim smjernicama i ograničenjima te štetama rutinskog ginekološkog pregleda zdjelice i uzimanja Papa testa te kako bi se osiguralo da se pregledi provode samo kad je to medicinski neophodno.