x
x

Fotodistribuirana hiperpigmentacija uzrokovana diltiazemom

  20.10.2014.

Prevencija kožne nuspojave uzrokovane diltiazemom je moguća, i to primjenom krema sa zaštitnim faktorom, s obzirom na to da UVA i UVB zrake imaju značajnu ulogu u nastanku tih promjena, objavljeno je u časopisu Cardiologia Croatica.

Fotodistribuirana hiperpigmentacija uzrokovana diltiazemom
Najvažniji korak u terapiji jest ukidanje diltiazema, koji bi trebao biti zamijenjen drugim antihipertenzivnim lijekom, kao jedina mjera koja omogućuje postupnu regresiju kožnih promjena.

Fotoosjetljivost uzrokovana lijekovima uključuje pojavu promjena na koži kao posljedicu interakcije lijeka i UVA i UVB zraka. U toj skupini fotodermatoza primarno se radi o fototoksičnim reakcijama koje se očituju različitim kliničkim slikama. Hiperpigmentacije na koži su jedna od najčešćih kliničkih prezentacija tih reakcija. Pojava tih kožnih promjena je dosad bila povezana s uzimanjem određenih antibiotika, antiepileptika, antihipertenziva te antidepresiva. Međutim, u novije vrijeme neka istraživanja ukazuju na povezanost pojave fotodistribuirane hiperpigmentacije s korištenjem diltiazema.

Hiperpigmentacije uzrokovane lijekovima u većini slučajeva ne reagiraju na konvencionalnu terapiju stečenih poremećaja pigmentacije.

Najvažniji korak u terapiji jest ukidanje diltiazema, koji bi trebao biti zamijenjen drugim antihipertenzivnim lijekom, kao jedina mjera koja omogućuje postupnu regresiju kožnih promjena.

Bolesnik bi također trebao biti upućen u to da će uz primjenu adekvatnih mjera regresija promjena biti potpuna, međutim, tek kroz razdoblje od nekoliko mjeseci. Prevencija te kožne nuspojave uzrokovane diltiazemom je moguća, i to primjenom krema sa zaštitnim faktorom, s obzirom na to da UVA i UVB zrake imaju značajnu ulogu u nastanku tih promjena.

Saida Rezaković, Lidija Počanić