x
x

Uporaba nesteroidnih antireumatika štiti od karcinoma kože

  Jacinta Vuković, dr. med.
  Marijana Oremuš, dr.med.

  06.07.2012.

Uspoređujući skupinu korisnika sa skupinom koja nikad nije koristila nesteroidne antireumatike (NSAR), uočen je smanjen rizik od razvoja planocelularnog karcinoma kože te malignih melanoma kod korisnika NSAR-a.

Uporaba nesteroidnih antireumatika štiti od karcinoma kože

Eksperimentalnim modelima je dokazan prokarcinogeni učinak enzima ciklookisigenaze (COX), a upravo je suzbijanje aktivnosti ciklooksigenaze glavni mehanizam djelovanja nesteroidnih antireumatika. Autori istraživanja su ispitivali vezu između korištenja NSAR-a i rizika od razvoja bazocelularnog i planocelularnog karcinoma kože i malignih melanoma u bolesnika s histološki potvrđenim karcinomima iz Danskog registra za karcinome u razdoblju između 1991. i 2008. godine.

Istraživači su uočili smanjenu pojavu planocelularnog karcinoma kože i malignih melanoma, ali ne i bazocelularnog karcinoma kože, kod korisnika NSAR-a u usporedbi s osobama koje ne koriste NSAR. Smanjenje rizika je bilo proporcionalno vremenu korištenja i primjenjivanim dozama NSAR-a.

Kod dugogodišnjih korisnika visokih doza NSAR-a uočeno je 46% smanjenje rizika od malignog melanoma, 35% od planocelularnog karcinoma i 17% od bazocelularnog karcinoma kože. Smanjenje rizika od oboljenja od malignih melanoma i planocelularnog karcinoma nije ovisilo o anatomskoj lokaciji, međutim su samo bazocelularni karcinomi, smješteni van područja vrata i lica, pokazivali smanjenje rizika kod korištenja NSAR-a.

Istraživači ističu da, s obzirom na opći porast karcinoma kože u populaciji, troškove i smrtnost povezane s liječenjem s jedne strane, te raširenu uporabu NSAR-a, te moguće nuspojave kod dugoročne primjene visokih doza s druge strane, čine daljnja istraživanja na ovom području velikim izazovom i potrebom.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Ibuxin RapidBisolexMaxirino
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxflu
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: