x
x

Azitromicin i statini

  Doc. dr. sc. Luka Bielen, dr. med., specijalist internist

  05.02.2015.

Može li se azitromicin preporučiti kao makrolid prvog izbora u bolesnika liječenih statinima?

Azitromicin i statini
Azitromicin se preporuča kao najsigurniji makrolid kod bolesnika liječenih nekim od statina.

Metabolizam simvastatina, lovastatina i atorvastatina odvija se dominantno putem hepatalnog mikrosomalnog enzima CYP3A4. Stoga lijekovi koji inhibiraju navedeni enzim povećavaju rizik nuspojava statina. Među inhibitore CYP3A4 pripadaju svi makrolidi osim azitromicina. Zbog toga se kod bolesnika liječenih nekim od navedenih statina azitromicin preporuča kao najsigurniji makrolid.

Drugi se statini poput fluvastatina, pravastatina i rosuvastatina ili ne metaboliziraju putem CYP3A4 ili taj enzim ima sporednu ulogu u njihovoj eliminaciji. Tradicionalno se stoga upotreba makrolida kao inhibitora CYP3A4 uz ove statine smatrala sigurnom.

Međutim, prema novijem istraživanju objavljenom u Canadian Medical Association Journal, primjena klaritromicina s rosuvastatinom, pravastatinom i fluvastatinom dovela je do povećanog rizika hospitalizacije zbog akutnog zatajenja bubrega od 65%, više nego dvostrukog rizika hiperkalemije i za 43% povećanog rizika ukupnog mortaliteta u odnosu na bolesnike liječene navedenim statinima i azitromicinom. Navedeno se objašnjava činjenicom da klaritromicin, za razliku od azitromicina, inhibira organske anionske transporterske polipeptide 1B1 i 1B3 (OATP1B1 i OATP1B3), a oni imaju ulogu u membranskom prijenosu rosuvastatina i pravastatina.